ANNONSEBILAG FRA ARROW

Foto: Shutterstock/everst
Foto: Shutterstock/everst

Balanserer sikkerhet, tilgjengelighet og kostnader i ny nettverksløsning

Arrow, Aruba og AMD kombinerer det beste av nettverksteknologi.

ANNONSEBILAG FRA ARROW
ANNONSEBILAG FRA ARROW

Datasikkerhet, tilgjengelighet og kostnader bli stadig viktigere for et moderne datasenter. For å møte stadig mer komplekse utfordringer lanserer nå Arrow, Aruba og AMD et nytt og innovativt design for datasentre.

– Stadig flere aktører ønsker å overta driftsansvaret for det fysiske datarommet til kundene. Samtidig vokser de store skyleverandørene raskt i takt med utbredelsen av SaaS. Det finnes allikevel svært mange applikasjoner basert på legacy-teknologi som kun kan driftes fra klassiske datarom. Dette har ført til at kundene ofte har data, informasjon og brukerkonti på mange lokasjoner. Bildet kompliseres ytterligere med krav til sikkerhet, tilgjengelighet og integrasjon mellom systemer. Sammen med Aruba og AMD har vi funnet en løsning på disse utfordringene, sier Vidar Bakke, Tech Lead & Software Engineer i Arrow.

Arrow er et teknologiselskap som leverer innovative IT-løsninger for å løse komplekse forretningsutfordringer. Selskapet leverer verdiøkende distribusjon, forretningsrådgivning og tjenester til ledende teknologiprodusenter og deres kanalpartnere.

Aruba er et selskap i Hewlett Packard Enterprise og en ledende leverandør av sikre, intelligente nettverk, mobilitet, IoT og skyløsninger. Det skybaserte administrasjons og overvåkningsverktøyet Aruba Central tilbyr et enkelt, sikkert og kostnadseffektivt grensesnitt for å administrere og overvåke Aruba Instant Access Punkt, Aruba OS switcher og SD-WAN i ett og samme grensesnitt.

Det livsviktige nettverket

Vidar Bakke, Tech Lead & Software Engineer i Arrow.
Vidar Bakke, Tech Lead & Software Engineer i Arrow.

Bakke sammenligner nettverket med kroppens kardiovaskulære system av blod, blodårer og hjerte. Blodet sørger for at vitale organer som hjernen, lungene og resten av kroppen får gjort jobben sin. På samme måte sørger datanettverket for at alle komponentene i en applikasjonsportefølje får gjort tiltenkt oppgave.

– Når integreringen krever at informasjon skal kunne utveksles mellom public cloud, on-prem og SaaS-applikasjoner skjer det kun via nettverket. Det samme gjelder når brukerne skal kunne logge seg på hvor som helst. Dette gjør at nettverket har blitt enS kritisk komponent i enhver moderne systemløsning.

– Som med blodomløpet i menneskekroppen stopper alt uten nettverket, sier han.

Fin balansegang

Han forteller at moderne nettverk må balansere funksjonalitet, tilgjengelighet, sikkerhet og kostnader.

– Funksjonalitet bestemmes av virksomhetens behov. I tilgjengelighet ligger både brukeropplevelsen rundt tilgang til systemene og kriseplanlegging med tanke på «disaster recovery». Kost bestemmes av drift, energiforbruk, etterlevelse av miljøkrav og mye annet.

Gitt viktigheten av nettverket og balansen mellom behov og sikkerhet har Aruba funksjonalitet som gjør det lettere å finne den beste løsningen.

– Vår oppgave er å levere systemer som gjør at kundene basert på egne behov kan finne en balanse mellom behov og risikoprofil, sier Bakke.

Sikkerhet i alle ledd

Bakke forteller at med AMD Pesando sikres intern trafikk med brannmur på switchport-nivå.

– Aruba har funksjonalitet som gjør det enkelt å implementere sikkerhet i alle ledd gjennom mikrosegmentering og brannmurer på switchport-nivå og wifi-punkter. Løsningen gjør også etablering og sammenkobling av nettverk og applikasjoner mye enklere. Her får du rollebasert adgangskontroll på nettverksnivå, profilering og logging av trafikk, dynamisk segmentering, samt automatisk og assistert diagnose. Dette gjør at kundene kan realisere nettverk som utveksler data på riktig sikkerhetsnivå og til riktig kost.

Han peker på trafikken innad i datasentret, såkalt øst-vest trafikk, som en utfordring for mange.

– Uten en brannmur på switchporten må det logiske nettverket «strekkes» tilbake til den sentrale brannmuren, noe som skaper løpende virksomhetskostnader i form av ekstra drift og trafikk. Med denne løsningen unngår du denne trafikken og får både ønsket kapasitet og sikkerhet på nettverket.

– Akkurat som med blodomløpet tenker du ikke på viktigheten av det før du får sirkulasjonssvikt, mens andre kan oppleve skrubbsår som en krise. Med «Arubamodellen» varsles du både når det er sirkulasjonssvikt og skrubbsår, avslutter Bakke.

Samme dynamikk som i skyen

Han får støtte av Fredrik Berg, Business Development Manager i Arrow, som jobber med design av nettverksløsninger.

Fredrik Berg, Business Development Manager i Arrow.
Fredrik Berg, Business Development Manager i Arrow.

– En av de største utfordringene for hybride datasentre er balansen mellom sikkerhet, skalerbarhet og kostnad. Dette er langt på vei løst med moderne on-prem datasentre hvor tjenestene er like dynamiske som skyløsninger, samtidig som sikkerheten ivaretas.

Han forteller at moderne angrep ofte går på tvers nettverket og gjerne fra en enkel sårbar tjeneste.

– Med Aruba CX og AMD Pesando sin innebygde brannmur sikres nettverket mot alle typer angrep. Siden størrelse på datasentrene og behov varierer jobber vi tett sammen med Aruba og forhandlere for å finne den beste løsning for spesifikke behov.

– Balansen mellom sikkerhet og tilgjengelighet er en utfordring for mange. Jeg tror det er årsaken til at denne nettverksløsningen blir stadig mer utbredt. Tidligere var lignende brannmurer komplekse og kostbare. I dag forstår kunden viktigheten av sikkerhet og kapasitet på nettverket og at løsningene kan tilpasses ulike behov.

Hvordan tror du markedet for nettverksløsninger vil utvikle seg?

– Vi vet at mengden data vil øke, angrepene vil fortsette, og at nettverket må være tilgjengelig både on-prem og i skyen. Samtidig er bevisstheten rundt sikkerhet økende. Med tillit i markedet og gode forhandlere ser jeg lyst på fremtiden, avslutter Berg.

https://www.arubanetworks.com/products/switches/core-and-data-center/10000-series/

https://www.amd.com/en.html

https://www.arrow.com/globalecs/no/produsenter/aruba-networks/