ANNONSEBILAG FRA ARROW

Beredskap er den beste beskyttelsen mot ransomware

Informasjonslekkasjer og avanserte hackerangrep forekommer stadig oftere og kan ramme alle bedrifter og myndigheter. I dag er ingen IT-miljøer fullstendig sikret mot dataangrep som for eksempel ransomware. Med en intelligent dataplattform har du beredskapen som kreves for å kunne håndtere selv svært alvorlige sikkerhetstrusler. Nå er en slik løsning enkelt tilgjengelig som tjeneste, forteller Anders Stinger, leder for Norden i Commvault.

ANNONSEBILAG FRA ARROW
ANNONSEBILAG FRA ARROW

I mars 2019 ble Norsk Hydro rammet av et dataangrep, noe som medførte kraftige forstyrrelser i produksjonen i nesten åtte uker. I ettertid har selskapet anslått at angrepet kostet dem mellom 650 og 750 millioner kroner. Dette er så langt det mest alvorlige tilfellet – som vi kjenner til – av ransomware eller utpressingsvirus i Norden.

I løpet av de siste årene er flere børsnoterte selskaper i Norden rammet av utpressingsvirus. I tillegg finnes det sannsynligvis mange tilfeller vi ikke kjenner til.

Hvordan kan vi bekjempe dataangrep?

De fleste organisasjoner tar allerede IT-sikkerhet alvorlig og har innført en rekke sikkerhetstiltak – fra brannvegger og virusbeskyttelse til kontinuerlig overvåkning av nettverk og systemer. Anders Stinger har en litt annerledes innfallsvinkel:

– Det kommer aldri til å utvikles et perfekt, heldekkende skjold som forhindrer dataangrep. Derimot kan alle sørge for beredskapen som kreves for raskt å kunne gjenopprette normal drift. Løsningen vår er å håndtere og beskytte dataene ved hjelp av en kombinasjon av gode rutiner og en intelligent plattform.

Test gjenoppretting fra sikkerhetskopier

Alle bedrifter sikkerhetskopierer selvfølgelig verdifulle data. Problemet er at sikkerhetskopieringen ikke alltid fungerer som den skal – ofte fordi rutinene for gjenoppretting ikke er testet godt nok.

– Vi tror fortsatt på det gode, gamle prinsippet om å lagre en kopi av verdifulle data fullstendig «offline», altså isolert fra det vanlige IT-miljøet, slik at hackere ikke klarer å få tilgang til dem. Dette gir et ekstra lag med beskyttelse, sier Anders Stinger.

Tidsfaktoren har stor betydning for hvor hardt du rammes av et angrep. Jo raskere du kan gjenopprette dataene, desto lavere blir kostnadene. Med god beredskap kan virksomheten være i full gang igjen i løpet av noen timer i stedet for dager eller uker.

Kartlegg dataene i organisasjonen

Hvis det skulle oppstå en krisesituasjon, er det en fordel at organisasjonen tidligere har utarbeidet en detaljert oversikt over dataene sine. Da er det mye enklere å gjenopprette dem, mener Anders Stinger:

– Det er viktig å vite hvilke data dere har, hvor de lagres, og hvem som eier dem. Ellers er det vanskelig å beskytte dataene. Det er også lurt å klassifisere dataene etter hvor verdifulle de er for organisasjonen. Hvor viktige er de?

Kartleggingen av data bidrar også til å gjøre andre oppgaver enklere. Dette gjelder blant annet forebyggende sikkerhetsarbeid, risikovurdering og etterlevelse av lover og regler, som for eksempel personvernforordningen.

En intelligent plattform med merverdi

Den intelligente plattformen fra Commvault gjør det enklere å organisere data og håndtere den løpende håndteringen av dataene. I tillegg til sikkerhet og etterlevelse av lover og regler tilfører plattformen merverdi på en rekke andre områder:

– Den kanskje største fordelen ved en intelligent plattform er at organisasjonen kan utnytte data bedre, og at plattformen bidrar til den digitale omstillingen av virksomheten. For det første indekseres alle data. Når de er søkbare, er det enkelt å finne data, sier Anders Stinger.

Ettersom plattformen til Commvault er åpen, kan organisasjonen også bruke den til å finne og sikre alle data de eier og håndterer – uansett om de er lagret i en skyløsning, i et datasenter eller på laptopen til en eller annen medarbeider.

Metallic – komplett løsning som tjeneste

For tiden omorganiserer mange organisasjoner IT-miljøet sitt og tar i bruk skyløsninger, og Commvault holder selvfølgelig tritt med utviklingen. Nå er plattformen vår tilgjengelig som en tjeneste – Metallic – der Commvault tar seg av alt det praktiske. Med Metallic får du tilsvarende funksjonalitet og valgmuligheter som med en tradisjonell installasjon av programvare. Gjennom samarbeidet med Arrow ECS finner Commvault alltid løsninger med tjenester, programvare og kundestøtte som passer for de norske kundene våre.

For Anders Stinger er det også viktig å være forberedt på nye utfordringer – enten det handler om krav fra kundene, dataangrep eller pandemien som truer hele verden:

– Pandemien har plutselig forandret tilværelsen vår: hvordan vi jobber, omgås og beveger oss i samfunnet. Den har brakt med seg nye forutsetninger og krav knyttet til håndtering og sikring av informasjon. Her spiller Commvault en viktig rolle, og i dag er løsningene våre mer relevante enn noensinne.

IKort om Commvault

Med 25 års erfaring er Commvault internasjonalt ledende innenfor dataadministrasjon. Bedriften tilbyr løsninger for å lagre, beskytte, optimalisere og utnytte data, og løsningene våre brukes av over 100 000 organisasjoner i ulike størrelser og bransjer.

Gjennom Intelligent Data Services-plattformen hjelper Commvault bedrifter og myndigheter med aktivt å ta vare på data for å skape verdi og tilegne seg nye kunnskaper om virksomheten – overalt der de har lagret data. Commvault har over 2700 høyt kvalifiserte medarbeidere i hele verden.

I Norge samarbeider Commvault tett med Arrow ECS om distribusjon og kundestøtte.

Besøk Commvault.com eller følg oss på @Commvault

For mer informasjon: https://www.commvault.com/

Kontakt Arrow: https://www.arrow.com/ecs/no/kontakt/ansatte/commvault/