ANNONSEBILAG FRA ARROW

Bruker analyseverktøy for å navigere i pandemien

Power BI og bransjespesifikke analyseverktøy som gir konkurransefortrinn for små og store bedrifter.

ANNONSEBILAG FRA ARROW
ANNONSEBILAG FRA ARROW

Tilgangen på data har aldri vært større. Visma bWise har i løpet av det siste året høstet viktige erfaringer med hvordan analyseverktøy og visualisering øker omstillingsevnen i turbulente tider.

– Den grunnleggende trenden de siste årene har vært økt bruk av analyseverktøy for å hente verdi ut av innsamlet data. Sammen med kunstig intelligens og maskinlæring har disse verktøyene skapt verdifull innsikt for mange virksomheter. I tillegg har Koronapandemien hatt en forsterkende effekt på utviklingen. Vi jobber på tvers av offentlig og privat sektor og har sett hvordan utviklingen har påvirket virksomhetenes tilpasningsdyktighet. Når vi ser tilbake på 2020 var dette et år fullt av endringer, og de som var raske til å fange opp endringene er de som har hatt best forutsetning for å klare omstillingen, sier Kristin Nyberg, daglig leder i Visma bWise.

Selskapet leverer tjenester innen Business Intelligence og Data Management. Som Microsoft Gold Partner leverer selskapet Power BI, Azure og en rekke andre løsninger tilpasset både små og store virksomheter.

Må ha «orden i sysakene»

Nyberg peker på flere nøkkelkomponenter for å lykkes med Business Intelligence.

– En fellesnevner for virksomheter som lykkes med BI er at de har god kontroll på egne data og evne til å anvende dem. Når verden endrer seg så raskt som den har gjort under Koronapandemien, kan man ikke lenger styre en virksomhet basert på erfaring og magefølelse, men må ta i bruk databaserte analyseverktøy som gjør at man raskt kan fange opp endringer i markedet.

Hun forteller at 2020 på mange måter var et urettferdig år for mange bransjer.

– Vi har sett hvordan bransjer, som hadde gode forutsetninger før pandemien, allikevel er hardt rammet. Samtidig har vi jobbet med kunder som har hatt et veldig godt år nå til tross for Korona. I ettertid er vi stolte av å ha hjulpet flere virksomheter med analyse og innsikt for å komme gjennom dette utfordrende året. Vi er sikre på at analyseverktøyene våre har bidratt til å redde flere arbeidsplasser i en periode hvor alt har vært snudd på hodet, sier hun.

Store ringvirkninger i privat sektor

Hun peker på at Korona restriksjonene har rammet næringslivet på svært ulike måter.

– Når butikker og kjøpesentre måtte stenge og lokalene ble stående tomme fikk dette naturligvis brutale konsekvenser for handelsnæringen, men det fikk også store ringvirkninger. Både næringseiendomsselskapene, parkeringsselskapene, logistikkaktørene og kollektivtrafikken fikk store utfordringer, mens netthandelen blomstret.

– Selv når butikkene åpnet var det færre besøkende, kortere besøkstid, men flere kjøp per besøkende. De som jobbet med logistikk så at B2B gikk kraftig ned, mens B2C gikk sterkt opp, og i noen tilfeller kompenserte for tapet i B2B. Samtidig ble noen varer populære, mens andre omtrent forsvant. Eksempelvis har klesbransjen slitt, mens sportsbransjen har hatt rekordår. Før var det snakk om sesongvariasjoner, men pandemien har gitt helt andre, og til dels uforutsigbare, endringer på kort tid. Alt dette har hatt store konsekvenser for bemanning og hvordan man skalerer en virksomhet, sier hun.

Nye krav til offentlig sektor

Hun forteller at det ikke bare er privat sektor som har måttet omstille seg til en ny hverdag, men at også offentlig sektor har gjennomgått en krevende periode.

– Også innen offentlig sektor har det vært store endringer og nye krav til informasjon. Perioden har vært preget av raske beslutninger, hyppige pressekonferanser, og fortløpende endringer av regler og restriksjoner. Til sammen har dette skapt et uoversiktlig landskap også for offentlig sektor.

– I en slik situasjon må offentlig sektor sørge for god informasjon til befolkningen og for å møte dette informasjonsbehovet har vi jobbet sammen med helsesektoren for å presentere data om hvor mange som er syke, innlagte, vaksinerte og mye annet. Hensikten har vært å formidle nøyaktig informasjon til befolkningen for å skape tillit til restriksjonene.

– Som følge av restriksjonene er det også kommet støtteordninger. Lånegarantiordningen har en ramme på 50 milliarder og skal deles ut raskt til de som trenger det. Om vi fortsatt skal ha tillit til restriksjoner, og sørge for at hjelpen går til de som har rett på det, må vi ha transparens i prosessene.

Samtidig som Regjeringen lanserte redningspakken utviklet Visma bWise en innsynsportal i samarbeid med Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). I denne portalen kan hvem som helst gå inn og se hvilke selskaper som har mottatt støtte.

– Det har vært viktig for myndighetene å gi befolkningen innsyn slik at det skapes tillit til tiltakene og støtten. Dette er en demokratisering av data som er nødvendig når ting skjer så fort og endrer seg så raskt. For at befolkningen skal akseptere restriksjonene må myndighetene dele informasjon om hvordan pandemien utvikler seg. Som følge av usikkerheten rundt pandemien har det oppstått et helt annet behov for informasjon fra offentlige sektor. Det har vært utrolig viktig for myndighetene å kunne gå fra data til innsikt på denne type informasjon, sier hun.

Les mer om innsynsløsningen for lånegarantiordningen her.

Visma bWise har også hjulpet Direktoratet for økonomistyring da de fikk i oppdrag fra Finansdepartementet å lage en innsiktsportal for befolkningen som viser statsbudsjettet og hvordan den faktiske fordelingen av inntekter og kostnadsposter er, vist på et forståelig vis. Denne portalen har en åpen del for befolkningen og en del bak tilgangskontroll for embetsverket. Les mer om visualiseringsløsningen for Statsregnskapet.

Høye forventninger til datavisualisering

Nyberg mener Koronapandemien har fungert som voksenopplæring i bruk av datavisualisering.

– Uansett hvilken mediekanal du foretrekker i dag brukes datavisualisering av avansert statistikk. Nå har flertallet et forhold til begreper som «flatten the curve», R-tallet, andeler og prosenter smittet. For oss som jobber med datavisualisering er det spennende å se at forventningene og kravene til hvordan tallmateriale presenteres har økt. Ingen kommer unna med en enkel tabell lenger.

– Jeg mener dette primært handler om et ønske om å gå fra «å tro» til «å vite». Når vi lager analyse- og innsiktsløsninger, er de basert på hypoteser om hvordan man tror noe henger sammen. Og når man sammenstiller informasjonen fra offentlige, interne og konfidensielle kilder ser man nye sammenhenger som ikke kan hentes fra erfaring eller magefølelse.

Oppdager nye muligheter med maskinlæring

Nyberg mener det å sammenstille data har enorm verdi i seg selv, men at det også gir store muligheter til å forestille seg hvordan markedet kan utvikle seg.

Kristin Nyberg, daglig leder i Visma bWise.
Kristin Nyberg, daglig leder i Visma bWise.

– I mars i fjor kunne jeg ikke si noen ting om hvordan pandemien ville utvikle seg. Nå har maskinlæring gått fra forskningsstadiet og ut i produksjon, og det finnes allerede gode algoritmer som forutser hvordan markedet kan endres. Med datavisualisering og simuleringer kan vi både få gode svar på spørsmål og samtidig oppdage nye muligheter.

– I utgangspunktet er mennesker gode til å håndtere to eller tre dimensjoner, men når vi begynner med en fjerde dimensjon begynner hjernen vår å slite. For en algoritme er det derimot ikke noe problem å gjenkjenne mønstre i mange dimensjoner. Gjennom å løse slike problemstillinger med maskinlæring åpnes det helt nye muligheter for analyse, sier hun.

Nyberg tror fortsatt norske virksomheter har langt igjen før de utnytter potensialet som ligger i maskinlæring.

– Det er fortsatt en god vei igjen før vi utnytter potensialet i maskinlæring og algoritmer som en integrert del av virksomheten. Den største utfordringen ligger ofte i sammenstillingen av data og automasjon av dataflyten. Samtidig blir teknologien og brukervennligheten bedre og flere oppdager mulighetene i analyseverktøy. Tidligere måtte verktøyene programmeres for hver enkelt oppgave og testes før de kunne brukes. Nå har vi stabile plattformer som står i produksjon i løpet av få dager, sier hun.

Universalverktøy for økonomistyring

Terskelen for å anvende verktøyene er blitt lavere både med tanke på kostnader og kompetanse.

– Mange tror at egen logistikkavdeling er helt unik, men det er mange fellestrekk på tvers av bransjene. Siden mange har de samme behovene ser vi at det er mye å hente på standardiserte løsninger. En annen tilnærming er tilpasning av gode internasjonale plattformer. Begge disse tilnærmingene gjør at vi kan levere en løsning på kort tid og til mindre bedrifter som ikke har tilgang på store utviklerteam, sier hun.

Selskapet har utviklet Visma Analytics, en app som er tilgjengelig som en abonnementstjeneste i Microsoft App Store. Les mer om Visma Analytics her.

– Vi har tatt denne tilnærmingen videre gjennom å produktifisere et eget analyseverktøy for finans og regnskap. Visma Analytics passer veldig godt for mindre bedrifter og vi har levert denne løsningen til veldig mange kunder gjennom årene. Uansett hvor godt regnskapssystem du har, har du behov for å analysere og visualisere tallene. Vi har tatt med oss erfaringer og «best practice» for å utvikle en standardisert løsning på Microsoft Power BI. Løsningene gjør at man enkelt kobler på datakilder fra bedriften slik at det kan brukes som et styringsverktøy, sier hun.

«Self-service» med Arrowsphere

Hun får støtte av kollega Simon Killie, Manager Data-Driven Technologies i Visma bWise.

Simon Killie, Manager Data-Driven Technologies i Visma bWise.
Simon Killie, Manager Data-Driven Technologies i Visma bWise.

– Visualisering og Power BI som teknologi har vokst kraftig de siste årene. En forklaring på veksten er at Power BI veldig lett kan integreres med andre produkter fra Microsoft. Generelt kan man si at tilgjengeligheten er blitt enklere. Samtidig tror jeg at det blir viktigere for bedrifter å finne ut hvilke data man ønsker å visualisere. Visma bWise har et fortrinn i denne sammenhengen siden vi har lang erfaring med slike løsninger.

Killie forteller at ArrowSphere er en viktig plattform som forenkler forbindelsen mellom produsenter, partnere og sluttkunder.

– Partnerskapet med Arrow gir oss støtte i den raske utviklingen av teknologien. Det handler om alt fra «compliance» til oppfølging av lisenser. Arrow er en viktig partner for oss i dette arbeidet, sier Killie.

Webinar om analyseverktøy

Selskapet er opptatt av å tilby kunder og andre interesserte kompetanseheving og tilbyr derfor en serie med kurs.

– Vi lanserte nettopp et nytt kurs, «Dashboard in a day», hvor vi allerede har åtte fulltegnede kurs før sommeren. Dette er veldig populære kurs og er et sterkt signal om et behov for å bygge kompetanse i sammenstilling av data og oppsett av innsiktsløsninger. Vi begynte forsiktig, men må utvide kurstilbudet hele tiden. Ta kontakt med oss om du ønsker å vite mer om neste serie med kurs, avslutter Nyberg.

- - - - - - - - - - - - - - - -

VIL DU LÆRE MER OM ANALYSEVERKTØY?

MELD DEG PÅ NESTE WEBINAR HER!

- - - - - - - - - - - - - - - -