ANNONSEBILAG FRA ARROW

Nettverksteknologien som tar datarommet til skyen

Aruba CX og Aruba Central for design og automatisert drift av hybrid nettverksarkitektur.

ANNONSEBILAG FRA ARROW
ANNONSEBILAG FRA ARROW

Planlegging, etablering og drift av moderne IT-nettverk er en kompetanse- og tidkrevende oppgave. Økte krav til funksjonaliteten i tjenestebasert nett medfører komplekse hybride datasentre hvor dataprosessering, lagring og nettverk er en integrert enhet. For å bygge en moderne tjenesteplattform, uavhengig av leveransemodell mener HPE Aruba at tiden er inne for å ta i bruk neste generasjon nettverksteknologi og administrasjonsverktøy.

– Fra vi startet med TCP/IP tidlig på 90-tallet og til 2015 skjedde det veldig lite med hvordan nettverk og databehandlingsinfrastrukturen bygges og administreres. Det var først når skyleverandørene kom på banen med virtuelle nett og kundeisolering av nettverk at det ble fart på utviklingen. Tenk hvordan VPC virker i AWS eller VNet i Azure. Kundene fikk en tjeneste hvor de kunne fokusere på å bygge tjenester kontra å fikle med nettverksdetaljer, sier Fredrik Berg, leder for Aruba-teamet i Arrow.

Rask utvikling de siste årene

Han forteller om store endringer i hvordan virksomheter jobber med nettverk.

– Om man jobber med utvikling eller applikasjoner står nettverksarkitekturen og funksjonaliteten i nettverket helt sentralt. Både de store og mange andre mindre nisjeleverandører av skytjenester har redefinert hvordan man får tilgang på nettverksressurser. Prosjekter på Azure og AWS starter alltid med å definere nettverk med et IP-nett med tilhørende sub-nett, og tjenester for å sikre trafikken inn og ut. Enten mellom resurser i de forskjellige sub-nettene eller til Internett.

Berg peker på at både lastbalansering, computing, lagring og databasetjenester nå defineres før applikasjonen installeres.

– Ved applikasjonsinstallasjon er det vanlig å gjøre det som kalles en «deploy» som inkluderer byggingen av nettverk med tilhørende infrastruktur etter infrastruktur-som-kode prinsippet, også kalt «IaC». Plutselig er det enkelt å sette opp nettverk og regulere trafikken. Inne i skytjenestene har man også mulighet til å regulere trafikken på tjenestene man abonnerer på, og trafikken mellom nettverkene. Det står i sterk kontrast til hvordan nettverk fungerer on-prem. Det var enormt mye arbeid og ofte et spetakkel å få nettverkene til å virke på grunn av alle involverte, både teknologier og personell.

– Nå handler det om at det skal være enkelt å sette opp nettverk for applikasjonene i skyen. Aruba har en historie basert på trådløse nett og har utviklet administrasjonsverktøy av trådløse nett med masse automatikk. Nå styrkes dette med det skybaserte verktøyet Aruba Central, sier Berg.

Det skybaserte administrasjons og overvåkningsverktøyet Aruba Central tilbyr et enkelt, sikkert og kostnadseffektivt grensesnitt for å administrere og overvåke Wi-Fi, VLAN, WAN og SD-WAN i ett og samme grensesnitt.

CX – et nytt nettverksoperativsystem – fra laptop til virtuelle servere og dedikert hardware

Berg forteller at Aruba også har festet grepet rundt klassisk ruting og switching med et nytt nettverksoperativsystem som har all nødvendig funksjonalitet som er nødvendig for å bygge tjenesteorienterte nettverk slik de eksisterer i en «public cloud»-leveransene.

– Med Aruba CX-switcher får du tilgang på teknologien du trenger for å bygge tjeneste-baserte nettverk som støtter «IaC», API’er og mye annet. Det Google, Azure og AWS har bygd for egne nettverk kan du nå realisere gjennom nettverksoperativsystemet Aruba CX på egen plattform.

– Vi vet at det å levere samme tjeneste- og servicegrad til både kunder og utviklere kan være utfordrende. Nå får du god hjelp gjennom funksjonaliteten i nettverksoperativsystemet Aruba CX. Aruba CX støtter en lang liste av standarder og RFCer, og gjør det enkelt å bygge sin egen service-baserte nettverkstjeneste. Det gjør det også mulig at nettverket kan driftes uten at man kan alt av detaljer.

Aruba CX kan også leveres på dedikert hardware i en «appliance»-form. Det finnes syv ulike varianter som dekker de aller fleste behov.

– Aruba CX kan kjøres på lap-toppen til utviklere og systemadministratorer slik at de kan utvikle og teste en nettverksarkitektur på samme måte som for system- og apputvikling. Kildekoden til oppsettet kan lagres og versjoneres i eksempelvis GIt, sier han.

Aruba Central

Han peker på at Aruba Central er et verktøy som synliggjør magien i CX-boksen.

– Å bootstrappe den underliggende infrastrukturen som kan administreres ved hjelp av «IaC» kan automatiseres og forenkles ved hjelp av det skybaserte verktøyet Aruba Central. Dette kan eksempelvis være tre datasentre i samme sone med redundans, det kan være redundans i lokale datasentre, eller geo-redundans med søster-geografier. Uten et velfungerende nettverk får ikke applikasjonen disse mulighetene. Aruba Central gjør det enklere å designe og implementere en arkitektur som ivaretar behovene til applikasjonene langs alle akser, sier han.

Verktøy for innovasjon

Berg forteller at alle former for digitalisering eller effektivisering handler om å utvikle eller forbedre applikasjoner.

– Alle trenger en nettverkstjeneste og nettverket må tilpasses arkitekturen valgt av utviklerne. Man trenger soner for mottak av internett-trafikk, kontroll og backend, samtidig som hele miljøet er redundant. Samtidig er det ofte kombinasjoner av on-prem av sikkerhetsmessige årsaker og noe i skyen av samme årsaker. Man er helt avhengig av å bygge noe som forener disse tjenestene.

– Aruba har nå komponentene som gjør at du enkelt kan bygge moderne nettverk. Man trenger ikke to år med leverandørspesifikk opplæring og fem års erfaring for å sette opp et moderne nettverk som forener prosessering, datalagring og nettverk til det beste for applikasjonen, avslutter Berg.

Ønsker du mer informasjon om Aruba CX og Aruba Central ta gjerne kontakt med Fredrik Berg hos Arrow.