ANNONSEBILAG FRA ARROW

Skreddersøm av skytjenester med NetApp

Proact bruker ekspertise på hybride skyplattformer for forretningskritiske applikasjoner.

ANNONSEBILAG FRA ARROW
ANNONSEBILAG FRA ARROW

Behovet for skreddersøm av skytjenester er økende. Både public, hybrid og on-premise skyløsninger krever kompetanse på arkitektur, drift, sikkerhet og brukeropplevelse. Proact har de siste tiårene bygget kompetanse på fleksible skytjenester for forretningskritiske applikasjoner.

– På mange måter er ikke skyen noe annet enn en finansiell modell for å konsumere IT-tjenester. Dette kan være kjøp av frittstående applikasjoner, Software-as-Service, eller plattformer for å levere understøttende tjenester, sier Stian B. Barmen, Chief Technology Officer i Proact IT Norge.

Selskapet ble etablert i Sverige i 1994 som en spesialist på lagring og backup. Etter børsnoteringen i 1997 har selskapet utvidet med kontorer i Norge, Finland, Danmark, Nederland, Belgia, Spania, Tsjekkia, Estland, Litauen, Slovenia, Stor-Britannia, USA og Tyskland.

Skreddersøm som løser spesifikke utfordringer

Stian B. Barmen, Chief Technology Officer i Proact IT Norge.
Stian B. Barmen, Chief Technology Officer i Proact IT Norge.

Barmen forteller at en typisk kunde har behov for å lagre store mengder data, enten i egne datarom eller i felles datasentre som Digiplex.

– De siste årene har vi i økende grad levert dataromsløsninger med drift, support, migrering og mye annet som en egen skytjeneste. I et slikt oppsett handler det om den finansielle modellen, og i mindre grad om tjenesten leveres fra datarom hos kunden, på public cloud, eller fra vårt eget datasenter, sier Barmen.

Han får støtte av kollega Tom Danielsen, Cloud Solution Architect i Proact IT Norge.

– Skyen er ikke bare en finansiell modell, men også en selvbetjeningsportal hvor kunden enkelt kan velge standardiserte tjenester fra leverandørenes porteføljer. Vi har også standardiserte tjenester, men tilbyr i mye større grad skreddersøm sammenlignet med hva du får fra en typisk «hyperscaler». Kundene våre får både fordelene med «Opex» og «pay as your grow» fra de store skyleverandørene, men også tilpasninger og skreddersøm som løser spesifikke utfordringer, sier Danielsen.

Monolittiske applikasjoner

Barmen forteller at selskapet jobber i skjæringspunktet mellom klassisk infrastruktur og moderne skytjenester.

– Mange av kundene vår er tunge on-premise, og når de trenger endringer ønsker de i større grad å kjøpe dette som en tjeneste og heller bruke egne ressurser på forretningskritiske oppgaver. Typiske applikasjoner som Office, Teams, epost og webserver egner seg best i skyen, men forretningskritiske og monolittiske applikasjoner egner seg sjeldent direkte i skyen. Vi lager derfor tilpassede løsninger som gir kunden opplevelsen av skyen på den monolittiske delen av applikasjonsporteføljen, samtidig som vi finner de beste løsningene for å integrere andre deler mot «public cloud».

Proact jobber tett sammen med kundenes egne driftsorganisasjoner i form av rådgivning og veiledning på infrastrukturen.

– Vi lever av å selge, konfigurere og installere fysiske systemer i kundens eget datarom, hos «hosted provider» eller hos oss. Vår konsulentavdeling med spesialkompetanse på løsningene leverer 24/7 support. Dette gjør at kunden får mye tettere oppfølging av infrastrukturen enn hva de ville fått fra en «hyperscaler». Hos oss får du eksperter som overvåker og administrerer hele kundens miljø. I tillegg tilbyr vi «managed cloud»-tjenester som på mange måter konkurrerer med de store internasjonale skyleverandørene, sier Barmen.

Fleksibilitet og transparens med NetApp

Tom Danielsen, Cloud Solution Architect i Proact IT Norge.
Tom Danielsen, Cloud Solution Architect i Proact IT Norge.

NetApp er system som er utviklet i over 20 år og har mange funksjoner med høy kvalitet.

– NetApp kan sees på som byggesteinene i infrastrukturen og de hybride løsningene til både AWS og Microsoft Azure. Med NetApp kan kunden kjøpe et system i eget datasenter og koble det direkte til disse plattformene. Dette gjør at man enkelt kan migrere data og kjøre backup og «disaster recovery» av alle data. Selv om kunden ikke har umiddelbare planer om å gå direkte i skyen, er de forberedt for at det enkelt kan gjøres senere. Man får på mange måter det beste av begge verdener, sier Danielsen.

Som programvareselskap har NetApp frigjort funksjonaliteten slik at det kan kjøres på eget datasenter, VMware cluster, «hyperscalere» eller hybride plattformer.

– Med NetApp får vi samme operativsystem og funksjonalitet på alle plattformer, noe som gir fleksibilitet, transparens og kontroll på hele infrastrukturen. Man har mulighet til å kjøpe kapasitet og ressurser der det er billigst til enhver tid, enten om du vil utvide on-premise eller vil kjøpe fra skyen. Begge deler bruker NetApp og har de samme egenskapene, men med on-premise har man flere valg.

– I dag får kundene tilgang på enterprise-funksjonalitet som tidligere bare var tilgjengelig for bedrifter med store IT-budsjetter. Nå er denne funksjonaliteten, som ikke var tilgjengelig uten store investeringer, tilgjengelig i små datarom og kan settes opp på en halvtime.

– Selv om dette kan høres enkelt ut, er det fortsatt høy grad av kompleksitet. Vårt bidrag er å sette opp tjenestene riktig og bygge redundans i skyen. En skyplattfrom betyr ikke det samme som garantert oppetid. Vi bruker derfor mye tid på etablering, design, rådgivning, integrasjon og overvåkning av infrastrukturen.

– Dette er løsninger som passer alle vertikaler fra industri, bank, finans, offentlige sektor og helseforetak til små og mellomstore bedrifter. Det som kjennetegner forretningskritiske applikasjoner, er at de må være tilgjengelig til enhver tid. Med slike krav er migrering til «public cloud» mye mer komplisert, dels fordi du ikke har kontroll på de fysiske ressursene, men også fordi man ofte deler server med andre kunder. Det kan være vanskeligere eller for dyrt å lage en høyt tilgjengelig infrastruktur i en «public cloud», enn hva man kan gjøre isolert on-premise, sier Barmen.

Sikkerhet og lokalitetsproblemet

Barmen forteller at selskapet jobber mye med sikkerhet, en utfordring som blir stadig viktigere.

– På et overordnet nivå kan man si at dataene stort sett er tryggere i skyen enn på eget datarom. «Public cloud» datasentre er utviklet av verdens beste ingeniører, og det er din egen inkompetanse om du designer infrastrukturen feil og data blir borte, sier han.

– Samtidig finnes det lover og regler som gjør at noen typer data må lagres i Norge. Det at Microsoft har kommet med eget datasenter på norsk jord er en stor fordel. Da får vi både et datasenter i verdensklasse og man løser lokalitetsproblemet.

– Skyreisen i Norge startet for seks-syv år siden med Office 365. Vanlig kontorapplikasjoner ble satt i skyen og da måtte tilgangsrettigheter synkroniseres i skyen og ble for mange begynnelsen på skyreisen. Siden sensitive brukerdata allerede lå i skyen og serveren stod innenfor EU ble reisen mye enklere. I årene som kommer tror jeg det vil bli mindre fokus på at datasenteret må være i Norge, men at det holder at det ligger innenfor EU, sier han.

Tett samarbeid med Arrow

Danielsen forteller at ArrowSphere er en tjeneste som gir selskapet økt profesjonalitet overfor kunder.

– ArrowSphere er et grensesnitt mot «public cloud» som gir profesjonalitet og gjennomsiktighet i forhold til hvordan kundene konsumerer tjenester. Vi får bedre kontroll på trender, kostnader og fakturering på en integrert og oversiktlig måte.

– Bare noen få år siden var det vanlig med en stor kontrakt med en stor leverandør. I dag har kundene opptil 50 kontrakter og kjøper flere tjenester som må følges opp. Det å passe på at man styrer forbruket og har riktige kontrakter og lisenser blir stadig viktigere, og forvaltning, kontroll og forhandlinger blir en forutsetning. Det handler om å kjøpe det som er mest effektivt for å løse problemet. Jeg tror dette er problemstilling mange kunder ikke har tatt innover seg. Siden modellen for kjøp av tjenester endrer seg, må også kundene bygge forvaltnings- og anskaffelseskompetanse.

– Samtidig bruker Arrow mye tid og ressurser på å utvikle tjenesten og støtter etter hvert veldig mange skyleverandører. Det kommer hele tiden nye plattformer og man får tilgang på alt av skytjenester på et sted. Vi ser også at Arrow investerer i vår kompetanse og hjelper oss med produktutvikling og etablering av nye tjenester i markedet. Samarbeidet fungerer veldig godt, sier Danielsen.

Stort behov for hybride løsninger

Barmen er overbevist om at hybride datasentre ikke er en døgnflue.

– Forretningskritiske applikasjoner og spesialutviklet programvare for industrien vil ikke bli tilgjengelig i skyen med det første. Selv om det er flere selskaper som er «born in the cloud», vil majoriteten av kundene fortsatt ha behov for integrasjon mot en hybrid on-premise plattform.

– Med selvbetjeningsløsninger blir det enkelt å forbruke tjenester. Men det er også viktig at noen kontrollerer at det er satt opp riktig med tanke på oppetid og sikkerhet. Jeg mener faktisk det bør være førerkort på skyen, avslutter Barmen humoristisk.

Du kan lese mer om Proact her: www.proact.no

Kilder:
Stian B. Barmen,
Chief Technology Officer i Proact IT Norge
Stian.Barmen@proact.no

Tom Danielsen,
Cloud Solution Architect - Proact IT Norge
Tom.Danielsen@proact.no