ANNONSEBILAG FRA ARROW

Smarte aksesspunkter med sikker og sømløs integrasjon

Trådløse entreprise-nett med Wi-Fi 6 og integrasjon mot neste generasjon IoT-applikasjoner.

ANNONSEBILAG FRA ARROW
ANNONSEBILAG FRA ARROW

Utviklingen av trådløse entreprise-nettverk har skapt nye teknologiske muligheter. Siste generasjon aksesspunkter leverer ikke bare sikker tilgang til IT-nettverket, men også en rekke innovative IoT-applikasjoner. Nå viser HPE og Aruba at nettverksteknologien er moden, sikker og klar til bruk i ditt digitaliseringsprosjekt.

– Det økende antallet tilkoblinger av nye enheter på nettverkene har vært eksplosiv. Vi er inne i en data-ære hvor alle de store aktørene snakker om datafangst og mulighetene til å bruke dataene til noe fornuftig. Som leverandør av sikre entreprise-nettverk vet vi hvilke enheter som kobles på nett og kan tilrettelegge for enkel dataoverføring til andre systemer, sier Fredrik Berg, Business Development Manager i Arrow.

Konsolidering av ulike nettverk

Fredrik Berg, Business Development Manager i Arrow.
Fredrik Berg, Business Development Manager i Arrow.

Berg forteller om en konsolidering av entreprise-nettverk og operasjonelle nettverk i moderne nærings- og kontorbygg.

– Aruba er en tilrettelegger for at tingene man vanligvis kobler til operasjonelle nett går direkte på IT-nettverket som finnes fra før. Dette er nettverk som er standardiserte, billige og enkle å koble seg til. Det å bruke IT-nettverket som data-bærer har også lavere terskel for bruk, sammenlignet med at IT-avdelingen skal lære seg et nytt nettverk fra en leverandør innen byggautomasjon. Vi tror det utvikler seg mot en konsolidering i dette markedet.

Det fysiske aksesspunktet fra Aruba har innebygd flere Wi-Fi-antenner, Zigbee, Bluetooth og GPS for å samle inne data fra ulike datapunkter og bruker eksisterende IT-nettverket som data-bærer.

– Moderne systemer for eksempelvis dørlåser overfører data tilbake sitt eget system. Ideen vår er at det er mer økonomisk å bruke eksisterende trådløse nettverk som bærer av slike datastrømmer. Parallelle nett kan koste flere hundre tusen uten å være noe annet enn et nettverk for dørlåsen. De fleste virksomheter har allerede et trådløst nett, og da kan man like gjerne bruke dette for overføring av data og for å spare penger, sier han.

Sikkerhet og analyse

Berg peker på hvordan Aruba enkelt kan brukes til autentisering, gjenkjenning og profilering av ulike enheter.

– Et isolert OT-nett er sikkert så lenge det ikke snakker med noe annet, men det har ikke den iboende sikkerheten som et entreprise-nett med brannmurer og sikre applikasjoner. Løsningen bruker tunneler slik at ingen andre enn leverandøren har tilgang på innholdet i datastrømmene til enhetene. Vi kan se hva slags enhet det er, men ikke hva den kommuniserer.

Aruba Central brukes for nettverksadministrasjon, samtidig som den henter telemetri, sendestyrke og sikkerheten på enheten.

– Vi ser ikke deg som person, men vi ser hva som skjer med enhetene og hvilken «opplevelse» den har i nettverket. Hensikten er å enkelt kunne sende informasjon fra systemene som kobler seg på videre til analyseverktøy fra Microsoft, eksempelvis Azure IoT, sier han.

Aruba har nettopp innledet samarbeid med sensorikk-leverandøren EnOcean for å tilby IoT som en komplett løsning - «out of the box». EnOcean leverer passive sensorer som henter strøm fra mikrobølger, vibrasjon og berøring.

–Aruba leverer nettverket, EnOcean leverer sensorene og Microsoft leverer analyseverktøyene. Med Aruba sine apper blir det enkelt å koble enhetene sammen, og man slipper å finne opp kruttet for å sette opp et IoT-nettverk.

– Du kan gjerne kalle det et «lavterskeltilbud».

Universal-løsninger og IoT som hyllevare

Han understreker at Aruba primært leverer standardiserte innendørs- og utendørsnettverk, men at de utvikler teknologien fortløpende.

– Som en leverandør av entreprise-nettverk lever Aruba sine produkter best i et intern-nett. Slike nettverk kan brukes til å fange opp hva som skjer i et næringsbygg, men også på et automatisert kaldtlager, i et bymiljø, på en oljeplattform eller på en flyplass. Det er mange spennende bruksområder for slik teknologi, men det er fortsatt bare en forlengelse av et eksisterende trådløst nettverk. Det handler om å gjøre det enkelt koble til ting uansett hvor man befinner seg.

– Aruba bruker hyllevare og trådløse aksesspunkter med kjente protokoller som er lette å integrere. Rasperry Pi, LoRaWAN og andre er billigere og kan settes opp på et isolerte nett relativt enkelt, men enhetene skal uansett snakke med noe annet og er ofte på trådløse nett som allerede finnes. Slike løsninger skaper en høyere terskel for å komme i gang med IoT. For Aruba handler det om å bruke samme verktøy for å få kontroll på enhetene og for å ivareta sikkerheten på tvers av nettverkene, sier han.

Gjenkjenner enheter

Berg viser til et eksempel som ofte brukes for å illustrere sikkerheten rundt mange enheter.

– Sikkerhetskamera står ofte eksponert i ytterkanten av fysiske eiendommer. I et typisk innbrudd kobles kamera av og erstattes med noe annet. For å forhindre at uvedkommende får tilgang på hele nettverket sørger man for at kontrollrommet ikke har tilgang på noe annet enn videostrømmen. Om man plugger inn noe annet er det umulig å få tilgang. Et IP-kamera kan ikke være noe annet enn et IP-kamera, og blir nektet adgang om det oppfører seg som noe annet.

Han peker på at evnen til raskt å gjenkjenne enheter er blitt en forutsetning for å ha kontroll på store nettverk.

– En bedrift med 500 ansatte og noen IT-ansatte hadde tidligere kontroll på PC, mobiltelefoner, printere og kanskje noen skjermer. I dag har antallet enheter eksplodert som følge av utbredelsen av sensorer. Da er man avhengig av å gjenkjenne enheter som kobles på og gi de riktig rettigheter automatisk. Vi ser om det er en dørlås, et IP-kamera eller varmekabelsensor, sier han.

Wi-Fi 6 og sømløs 5G

Berg ser også på 5G som en viktig teknologi med tanke på fleksibilitet, sikkerhet og kvalitet.

– I andre land leverer Aruba trådløs autentisering basert på SIM-kortet og kan gi den samme kvaliteten fra nettverket inne i bygget. Om du går på et kjøpesenter eller på en konsert med mange tusen gjester vil man få samme hastighet uten å belaste mobil-antennene til mobiloperatørene. Aruba «off loader» trafikken på det lokale trådløse nettverket på en sømløs måte.

Det er de etablerte aktørene som har penger til å bygge ut 5G, men det tar tid. Det er veldig lenge til vi har bra 5G-dekning utendørs og innendørs i Norge. Det vil etter hvert komme 5G i offentlig bygg og på sykehus, men bygger du et nytt kontorbygg i dag får man ikke uten videre 5G innendørs. Da er «off loading» på det lokale nettverket den mest kostnadseffektive løsningen.

Arrow har hatt en vellykket test av Aruba aksesspunkt som IOT gateaway sammen med produkter fra EnOcean. Ønsker du mer informasjon om denne løsningen ta gjerne kontakt med Fredrik Berg hos Arrow.