ANNONSEBILAG FRA ARUBA

Aruba med ny funksjonalitet for økt fleksibilitet og sikkerhet i hybride nettverk

Forenklet nettverksadministrasjon for små og store moderne nettverk tilpasset public cloud og SaaS.

ANNONSEBILAG FRA ARUBA
ANNONSEBILAG FRA ARUBA

Kompleksiteten i moderne datanettverk er økende. Hybride datasentre, økende bruk av SaaS og strenge krav til sikkerhet har skapt et behov for nye verktøy for nettverksadministrasjon. Dette er bakgrunnen for lanseringen av Aruba EdgeConnect SD-WAN.

– De siste årene har trafikkmønstret på nettverkene endret seg drastisk. I dag går trafikken både via egne applikasjoner på eget datasenter og via SaaS hvor dataene lagres på IaaS eller PaaS, eksempelvis Azure, AWS eller Google Cloud Platform. Det er mange som glemmer at nettverket er det første som må på plass i et hybrid miljø, uansett hvilken plattform man velger, og at det som leveres «native» fra skyleverandørene må tilpasses eget nettverk. Dette har gjort at god nettverksarkitektur og administrasjon er blitt ekstremt viktig for sikker drift av hybride nettverk og bruk av skytjenester, sier Fredrik Berg, Business Development Manager i Arrow.

Arrow ECS NO er et teknologiselskap som leverer innovative IT-løsninger for å løse komplekse forretningsutfordringer. Selskapet leverer verdiøkende distribusjon, forretningsrådgivning og tjenester til ledende teknologiprodusenter og deres kanalpartnere.

Økende kompleksitet

Fredrik Berg, Business Development Manager i Arrow. (Foto: Rune Hammerstad fotorune.com)
Fredrik Berg, Business Development Manager i Arrow. (Foto: Rune Hammerstad fotorune.com)

Han forteller at økt bruk av trådløse nettverk og applikasjonsintegrasjoner på tvers av nettverk har økt kompleksiteten i nettverksarkitekturen.

– I et hybrid miljø etableres det først egneS virtuelle nettverk over linjeinfrastrukturen til de store nettleverandørene. Hybride nettverk har i tillegg flere lokasjoner av forskjellig typer, mange typer kommunikasjonskrav, mange linjeleverandører og mange integrasjoner. Resultatet er et komplekst nettverk av datasentriske knutepunkter for trafikkutveksling mellom ulike enheter. Det kan være mange parametere som påvirker kompleksiteten i en slik arkitektur.

Han peker på at mange mister oversikten over eget nettverk, noe som kan skape store utfordringer.

– I gamle dager var det enkelt å se på om veksten i overhead var lineær, voksende eller synkende som en funksjon av antall brukere. Nå er det ikke slik lenger. Med økende antall parametere blir kompleksiteten så høy at det fører til galopperende kostnader, ofte i det skjulte. Konsekvensen er tapt arbeidstid, manglende funksjonalitet og økt risiko for datainnbrudd. Dessuten skjønner ofte ikke selskapet egen nettverksløsning, noe som gjør endringer vanskelig og fjerner fleksibiliteten i virksomheten. Vi har funnet en løsning på disse utfordringene med Aruba EdgeConnect SD-WAN, avslutter Berg.

Fleksibilitet, redundans og kapasitet

Han får støtte av Stian Elde i HPE Aruba Networking som har fulgt utviklingen av nettverksarkitektur over mange år.

Stian Elde i HPE Aruba Networking. (Foto: Aruba)
Stian Elde i HPE Aruba Networking. (Foto: Aruba)

– WAN var det man kalte for leide linjer mellom lokasjoner. Etter hvert gikk man over til virtuelle kretser på etablerte nettverk. Man brukte eksempelvis MPLS for å skape en linje uten at det nødvendigvis var fysisk linjeforbindelse mellom lokasjonene. Da brukte man samme infrastruktur til å bygge eget nettverk som man brukte til internett. SD-WAN er en videreføring av teknologien og legger til rette for at kundene selv har virtuelle nettverk. Vi er kommet så langt at de store linjeleverandørene også selv bruker våre produkter for å tilby leide nettverk til kundene. Samtidig er teknologien blitt moden og gir bedre fleksibilitet enn tidligere.

Han peker på at noen argumenterer med at SD-WAN blir billigere enn eksisterende nettverk, men at det nødvendigvis ikke er tilfelle.

– Om man har IP-VPN mellom de store norske byene, er det ikke nødvendigvis penger å spare på å gå over til SD-WAN. Mange kunder beholder nettverket på MPLS, men legger til SD-WAN for å få økt fleksibilitet, redundans og kapasitet, ikke nødvendigvis bare lavere kostnader, sier han.

Enklere planlegging

Elde forteller at utbredelsen av SD-WAN har gjort planlegging av nye lokasjoner mye enklere.

– Tidligere måtte man planlegge i et halvt år for å få en ny lokasjon inn på eksisterende WAN. I dag kan vi sette opp forbindelsen til et nytt kontor i løpet av 10 minutter etter at man har etablert internettforbindelse, eksempelvis med 5G. Mange av kundene våre på SD-WAN har også internasjonale lokasjoner. Før var dette en utfordring siden de store leverandørene ikke hadde egne fiberforbindelser til utlandet og måtte leie inn linjer fra tredjeparter. Med SD-WAN trenger man bare å kjøpe internettaksess i landet man ønsker å opprette en ny lokasjon.

I en verden med skyapplikasjoner gir SD-WAN også muligheten for intelligent ruting av trafikken fra applikasjonene.

– Med SD-WAN kan data fra Office365 sendes direkte fra lokasjonen til Azure, i stedet for på eget nettverk. Jobben vår er å samarbeide med kundene for å finne de beste bærerne for nettverket. Vi snakker mye om valg av «underlay» og «overlay» og jobber tett sammen med kundene for å de beste løsningene. Det viktigste for kundene våre er ofte bedre redundans, fleksibilitet og rask administrasjon av nettverket, sier han.

Sikkerhet i et sammensatt nettverk

Han forteller at SD-WAN sammen med SSE, Secure Service Edge, gir økt sikkerhet i komplekse og sammensatte nettverk.

– Med SSE kan vi håndtere brukere som eksempelvis sitter med nettbrett, mobil eller laptop på hjemmekontor, på reise eller kanskje til og med på en flyplasse i utlandet. For å møte disse behovene har Aruba nettopp kjøpt det Israelske selskapet, Axis. Denne teknologien innlemmes nå i hele organisasjonen og sørger for at vi kan levere SSE og SD-WAN som en felles tjeneste. Det har vært en strategisk investering for Aruba for å kunne tilby hele verdikjeden av sikre nettverksløsninger med egne produkter. Med disse produktene kombinert oppnår vi det Gartner benevner som SASE som en komplett integrert løsning.

– Hvordan tror du nettverksteknologien vil utvikles videre?

– Bransjen er i rask utvikling og det er vanskelig å si hva som vil skje i årene som kommer. Jeg tror allikevel utviklingen går mot en mer holistisk tilnærming til nettverket hvor fokuset er rettet mot brukerne og klientene. Vi vet at brukerbehovene kan endres raskt og da må teknologien raskt kunne følge etter.

– Vi sitter ikke lengre bak en stor felles brannmur. Da må vi finne smartere måter å sørge for sikkerhet, avslutter Elde.