ANNONSEBILAG FRA ORACLE

Slik jobber Oracle med det grønne skiftet og effektivisering av olje- og gassindustrien

Lær mer om hvordan teknologi er en viktig brikke i det det grønne skiftet.

ANNONSEBILAG FRA ORACLE
ANNONSEBILAG FRA ORACLE

Omstillingen fra tradisjonell olje- og gassproduksjon til bærekraftige teknologier påvirker store deler av norsk industri. Det grønne skiftet og veien til nullutslippssamfunnet skaper både muligheter og utfordringer. Dette er bakgrunnen for EnergyConnected21, en konferanse for energi- og teknologibransjen om hvordan norsk industri kan utnytte mulighetene som ligger i det grønne skiftet.

Halvor Tveito, Account Executive ERPM/SCM i Oracle
Halvor Tveito, Account Executive ERPM/SCM i Oracle

– Det grønne skiftet er noe alle må forholde seg til og utviklingen går veldig raskt på alle områder. Om du ser på Norge har vi et godt samarbeid mellom myndigheter, industrien og akademia. Denne alliansen gir raske og store fremskritt innen offshore vindkraft, hydrogen- og ammoniakkproduksjon, batterier, karbonlagring, og annen miljøteknologi hele tiden. Samtidig utlyses store EU-midler og det avholdes konferanser og seminarer om det grønne skiftet i alle bransjer. Alt dette gir oss motivasjon til å jobbe videre og for å sette Norge på kartet innen bærekraftig energiproduksjon. Jeg tør å påstå at det grønne skiftet er like stort som olje- og gass var i 1967. Det er reelt, stort og skjer nå, sier Halvor Tveito, Account Executive ERPM/SCM i Oracle.

Tveito er en av foredragsholderne på konferansen og jobber til daglig med rådgivning for olje- og gassindustrien med vekt på bærekraftig omstilling og teknologiske løsninger for energieffektivisering. Han har tidligere jobbet i forsvaret og for olje- og gassindustrien.

Et nytt paradigme for energiproduksjon

Tveito får støtte av kollega Emanuele Cacciatore, Senior Director Industry Strategy & Transformation i Oracle.

Emanuele Cacciatore, Senior Director Industry Strategy & Transformation i Oracle.
Emanuele Cacciatore, Senior Director Industry Strategy & Transformation i Oracle.

– Selv om Norge er et av landene med en mer proaktiv tilnærming til det grønne skiftet, ser vi mye av den samme utviklingen i den Europeiske energibransjen. Denne tilnærmingen gjenspeiles også i Equinors strategi som fokuserer på å akselerere overgangen, og i andre forretningsmodeller som utvikles av Shell, BP, Eni, Total Energie og mange andre aktører som jobber aktivt med ambisiøse planer for bærekraftig energiproduksjon. I realiteten bestemmes hastigheten på det grønne skiftet av hvor raskt olje- og gassindustrien omfavner og tilpasser seg omstillingen, sier Cacciatore. Han er en av foredragsholderne på konferansen og jobber til daglig med digitalisering og endringsprosjekter over hele verden.

Cacciatore peker på hvordan industrien må konkurrere på andre vilkår enn tidligere for å høste gevinster fra omstillingen.

– Først og fremst er det konsensus i hele olje- og gassindustrien at industrien beveger seg fra et scenario med lave oljepriser over lang tid til et scenario med høye priser over lang tid. For det andre, og kanskje mer viktig, er at hele industrien gjennomgår et paradigmeskifte hvor man går fra å vektlegge volum til å vektlegge verdi. Denne overgangen gjør at industrien må omdefinere definisjonen av suksess gjennom å gå fra å konkurrere om markedsandeler til å konkurrere om en balansert og diversifisert portefølje, sier han og utdyper:

– En av nøkkelmomentene for paradigmeskiftet er endringen i kapitalallokering basert «break-even»-økonomi til en som også inkluderer kostnader fra karbonutslipp. Forståelse av utslippene sammen med driveren for utslippene og aktørens evne til å redusere utslippene utvikler seg til å bli en ny bransje, men også en konkurransefordel i porteføljestrategien. Ikke alle olje- og gassreserver er like når det kommer til utslipp.

Krever ny strategi

Cacciatore forteller at olje- og gassindustrien har endret strategi for å redusere utslipp og samtidig drive lønnsom produksjon.

– Tidligere prioriterte industrien leting etter nye reservoar, men i dag virker det som industrien fokuserer på strategiske valg og å maksimere produksjonen fra eksisterende ressurser. Dette kan være installasjoner i mindre skala, men med flere konkurransefordeler. Industrien sikter mot å maksimere inntektene fra eksisterende olje- og gassressurser for å investere i ny bærekraftig teknologi. Det er forskjellige tilnærminger globalt, men her i Europa har alle store aktører en strategi for utslippsfri energiproduksjon, sier han.

Under konferansen vil Oracle arrangere egen «masterclass» om hvordan din virksomhet kan hente inspirasjon fra ulike grønne forretningsstrategier. LES MER HER.

Utfordringer og løsninger

Tveito forteller at industrien står foran mange utfordringer.

– En av de største utfordringene for industrien er hvordan man optimaliserer eksisterende portefølje og hvordan man håndterer store variasjoner i tilbud og etterspørsel, noe som har skapt store utfordringer i hele Europa den siste tiden. I tillegg må produsentene håndtere forsinkelser og brudd i leverandørkjeden, redusere driftskostnader og sørge for å behold og tiltrekke den riktige kompetansen. Alt dette må industrien tilpasse seg og navigere gjennom for å være konkurransedyktige i dagens energimarked, sier han.

Cacciatore er tydelig på at løsningene finnes, men at industrien må selv finne den beste løsningen for sin virksomhet.

– Historisk sett har energisystemet vært relativt homogent og basert på hydrokarboner. Mens verden dekarboniseres går industrien mot en mer heterogen kontekst som betyr bruk av flere diversifiserte energikilder. I tillegg må produksjonen tilpasses ulike geografiske regioner. Dette innebære at produsentene må kunne tilby valgmuligheter mellom ulike energikilder. Produsentene må forstå markedsdynamikken i det enkelte markedet slik at de kan tilpasse porteføljen og levere både lønnsomt og bærekraftig.

– Som et oljeselskap må man tilegne seg tilstrekkelig innsikt i markedene for å diversifisere porteføljen. Tradisjonelle verktøy for kapitalallokering og porteføljeforvaltning fungerer ikke i et diversifisert marked med nye energikilder som vind, sol og geotermisk energi. Alternative energikilder har en fundamentalt annen økonomiske og miljømessig profil og for å kunne evaluere komponentene og potensialet for lønnsomhet må man tilegne seg nye kapasiteter, sier Cacciatore.

Automatisert porteføljeforvaltning

Tveito jobber til daglig med analyser for olje- og gassindustrien og ser stort potensiale i bruk av nye verktøy.

– Om man ser på porteføljeforvaltning handler det om å kunne håndtere mange ulike scenarier. Fortsatt bruker høyt utdannede ansatte veldig mye tid på scenarioanalyser. Vi automatiserer porteføljeforvaltningen og kan kjøre mange scenarier hele tiden. Med Oracle Cloud bruker vi en datamodell og man kan evaluere alle data i samme modell. Forskjellige verktøyet støtter både porteføljeforvaltning, planlegging av leverandørkjeden og anskaffelser som er med på å redusere kostnader.

– Om industrien stiller med datastrømmer og prosesser har vi verktøyene klare i dag. Andre leverandører jobber fortsatt med betaversjoner av verktøy som kan gjøre noe i nærheten av det vi kan gjøre i dag. Vi kan bevise at verktøyene har enormt potensial for effektivisering og kostnadsreduksjon, sier han.

Kompetanse

Tveito mener nye dataverktøy er en forutsetning for det grønne skiftet og peker på flere tilgjengelig verktøy.

Oracle Cloud dashboard med oversikt over energiproduksjon.
Oracle Cloud dashboard med oversikt over energiproduksjon.

– Om du ser på alt av data som lagres på plattformene i dag ligger det et enormt potensial for analyse og innsikt. Dette er data som kan inngå i digitale tvillinger som gjenspeiler status og prosesser på plattformen. Digitale tvillinger er et eksempel på hvordan dataverktøy gjør det enklere å vedlikeholde plattformen og finne prosesser som kan effektiviseres. Med en digital tvilling og IoT kan vi sørge for at deler bestilles og erstattes automatisk.

– Det er simpelthen ikke nok kompetente personer i Norge til å gjøre alle jobbene manuelt. Vi må jobbe med data som ikke nødvendigvis har sitt opphav i egen virksomheten, men kan hentes fra andre virksomheten, organisasjoner, allianser, myndigheter og land. Dette er en global industri med globale problemstillinger og globale løsninger. Uten dette samarbeidet blir det grønne skiftet umulig, avslutter Tveito.

LÆR MER OM HVORDAN ORACLE KAN HJELPE DIN VIRKSOMHET MED Å BLI BÅDE MER LØNNSOM OG BÆREKRAFTIG.