STILLING LEDIG

Har du et kommersielt hode og ønsker å utvikle digitale tjenester for bokbransjen?

Søknadsfrist: Snarest.

Om denne stillingen

Arbeidsgiver: BOKBASEN AS

Arbeidsplass: Oslo

Tittel: Produktansvarlig Digital distribusjon og brukertjenester

Spørsmål om stillingen:

Kontaktperson: Jonas Rambæk

Stillingstittel: Partner Capus

Mobil: +47 932 42 133

Epost: jonas.rambaek@capus.no

Kontaktperson: Maria Fidje

Stillingstittel: Rådgiver Research og Analyse Capus

Mobil: +47 416 02 902

Epost: maria.fidje@capus.no

Søk på stillingen

Vi søker etter en digital spydspiss som vil bidra til digitalisering og utvikling av norsk bokbransje!

Bokbasen er i dag en driver i bransjen for digitale infrastrukturløsninger for alle aktører i litteratur-Norge. Vi henter, skaper, foredler og distribuerer metadata om alle norske utgivelser. Vi er også navet for e-bøker og lydbøker fra alle norske forlag, og sørger for at digitale filer distribueres til alle aktører som tilbyr e- og lydbøker, som for eksempel nettbokhandler, strømmetjenester og bibliotek. Vårt mål er å tilgjengeliggjøre litteratur og å forenkle bokverdenens formidlingsoppdrag.

Selskapet eies av de største aktørene i det norske bokmarkedet og vi bygger nå nye infrastrukturløsninger for de som formidler og bygger sluttbrukertjenester. Våre kunder er forlag, bokhandlere, nettbokhandler, bibliotek og skole. Vi skal øke vår tilstedeværelse og bidra til det digitale skiftet i bransjen.

Bokbasen er en premissleverandør i den digitale transformasjonen og til dette trenger vi en strategisk og kommersiell ressurs.

Selskapet er basert i Norge, men har internasjonalt samarbeid på både standardisering og nettverk.

Du vil tre inn i en rolle med ansvar for å videreutvikle og ekspandere markedet nasjonalt og gjerne internasjonalt. Fokusområdet er å bidra til å digitalisere og videreutvikle bransjen. Rollen er kompleks, og skal ivareta interessenter på ulike nivå og i alle ledd av verdikjeden.

Hvilke ansvarsområder vil du ha?

 • Du vil være en del av ledergruppen i Bokbasen med overordnet ansvar for kommersialisering og produktutvikling.
 • Du vil være en pådriver og gjennomfører for vedtatte prosjekter i samarbeid med aktuelle interne og eksterne ressurser.
 • Du vil arbeide aktivt for å opprettholde posisjonen og ekspandere i nye og eksisterende markeder.

Stillingen rapporterer til administrerende direktør og inngår i Bokbasens ledergruppe.

Hva skal til for å lykkes i rollen?

Vi tror du:

 • Har jobbet noen år i produkt- eller teknologimiljøer. Gjerne som forretningsutvikler eller produktansvarlig med høyere utdannelse, f.eks. industriell økonomi. Du har i tillegg erfaring med smidig metodikk og Scrum.
 • Har driv. Du identifiserer og igangsetter tjenester og prosjekter og skaper engasjement og glede.
 • Gjennomfører. Du elsker å lansere og bidra til at nye gode løsninger blir tatt i bruk.
 • Ser nye muligheter. Du ønsker å utvikle og videreutvikle markedet, og identifisere nye muligheter som bidrar til at formidling kan nås på stadig nye plattformer.
 • Mestrer kunsten å overbevise. Du er komfortabel med å presentere og argumentere ovenfor ulike aktører.
 • Har et kommersielt og teknisk hode. Du har god kommersiell og teknisk forståelse og trives i et miljø der vi jobber prosjektorganisert.
 • Er en lagspiller. Du har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner.
 • Brenner for brukerorientert produktutvikling. Du evner å se brukerens behov i hele verdikjeden. Bokbasen skal levere gode løsninger for alle våre brukere, fra forlag til leser.

Hva tilbyr vi?

 • Mulighet til å forme egen rolle og få til store ting sammen med resten av teamet
 • Konkurransedyktig lønn og betingelser
 • Arbeidssted sentralt i Oslo
 • Mulighet for å bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt

Om arbeidsgiveren

Bokbasen ble etablert i 2007 for å vedlikeholde og videreutvikle Den norske Bokdatabasen. Den er eid av de største aktørene i det norske bokmarkedet og har som mål å tilby effektiviserende og nyskapende felles infrastrukturløsninger. Bokbasens tjenester skal legge til rette for nyskaping og mangfold ved å skape smidig infrastruktur til lav kostnad for alle kunder.

Bokbasen leverer et bredt spekter av tjenester til alle deler av litteratur-Norge. Produktene tar utgangspunkt i Den norske Bokdatabasen – den mest oppdaterte katalogen over alle bokutgivelser i Norge – og skaper infrastruktur for nye digitale løsninger i forlag, bokhandel, bibliotek og skole. Bokbasen har en plattformløsninger for administrasjon av utlån av bøker på bibliotek og utlånsapp for e- og lydbøker i folkebibliotek (allbok).