ANNONSEBILAG FRA ITUMX

5 fordeler med design thinking

Slik kan Design thinking gi deg et konkurransefortrinn i dagens digitale kappløp.

ANNONSEBILAG FRA ITUMX
ANNONSEBILAG FRA ITUMX

Design thinking er en etterspurt kompetanse i privat og offentlig sektor, og du kan ha mye å vinne ved å det i bruk.

Brukt riktig kan design thinking skape bedre produkter og tjenester, mer fornøyde kunder og høyere lønnsomhet.

Tilnærmingen kobler prosess, mennesker, teknologi, marked og forretning, og kan på den måten bli et kraftig verktøy for innovasjon og det å løse komplekse problemer.

Målet er å skape noe som mennesker ønsker (behov), som er teknologisk mulig og har et reelt grunnlag for å bli nyttig i det lange løp.

Design thinking handler samtidig om å være bevisst forandringen som skjer når du utvikler noe. I en iterativ prosess eksperimenterer, tester, evaluerer og lærer du mens veien blir til, slik at du kommer frem til noe nytt som både er bærekraftig, meningsfullt, lønnsomt og bedre.

Fordelene er mange

1. Du løser virkelige problemer for virkelige mennesker.

Skal du skape en løsning som gir langsiktig verdi, er du nødt til å få en dypere forståelse for de menneskene som faktisk skal bruke den, og deres behov, utfordringer, liv og gjøremål.

Ved å plassere mennesker i sentrum for innovasjon og utvikling, kan du til og med avdekke muligheter som kanskje ikke er så åpenbare for konkurrentene dine.

Et slikt menneskeorientert fokus som gjør løsningene bedre og mer verdifulle, betyr til syvende og sist mer fornøyde og lojale kunder på bunnlinja.

2. Du kan ta bedre valg og øke treffsikkerheten.

Ved å involvere brukerne i hele utviklingsløpet blir det lettere å prioritere det som er relevant og gir verdi. Du treffer rett og slett bedre på hva de faktisk har behov for.

Du gjør både mer av de riktige tingene og gjør tingene mer riktig.

3. Du sørger for at du feiler fortere og får kortere «time to market».

Siden du stadig tester ut nye prototyper med ekte brukere, trenger du ikke sløse bort mye tid på å utvikle én enkelt idé. Du feiler fortere og korter ned tiden det tar å få en ny løsning på markedet.

4. Du kan redusere risiko og få en høyere ROI.

Ved å tidlig involvere brukerne, og kontinuerlig teste og forbedre prototyper på veien, blir løsningen mer gjennomarbeidet.

Tidlig og hyppig prototyping kan også gjøre utviklingen mer kostnadseffektiv. Du kan med andre ord spare både tid, risiko og penger.

En undersøkelse gjort av McKinsey viser at selskaper som har tatt i bruk design thinking som strategi, hadde en årlig vekst som var tre ganger så høy som gjennomsnittet i bransjen.

5. Design thinking er skalerbart og tverrfaglig.

I hjertet av design thinking ligger ønsket om å skape noe av verdi og løse komplekse problemer. Men det betyr ikke at noen oppgaver er for små.

Det fine er at tilnærmingens verktøykasser er at de kan brukes på alt fra de store linjene (for eksempel «det grønne skiftet», «digital transformasjon av offentlig sektor», «sømløse brukeropplevelser», og «fremtidens forretningsstrategi»), til de små: kjappe endringer på nettsiden eller utvikling av digitale verdidrivende tjenester.

En annen fin ting med design thinking er at den oppfordrer til tverrfaglig samarbeid, mangfold, det å tenke utenfor boksen, være nysgjerrig, ha et åpent sinn, og en vilje og evne til å bryte reglene.

Mye av nøkkelen til å virkelig være innovativ handler jo nettopp om det å tørre å ta «the leap of innovation».

Er du klar?

Vil du lære mer om hvordan design thinking kan booste din forretning og prosjekter, holder ItumX og Siteimprove et praktisk seminar om nettopp det den 15. februar.

Les mer:

cloudnorway