ANNONSEBILAG FRA ITUMX

Hva må til for å lykkes med design thinking?

Den digitale brukeren i 2021 er både kresen og utålmodig. Derfor er du nødt til å tenke smart rundt innholdet på nettsiden din.

ANNONSEBILAG FRA ITUMX
ANNONSEBILAG FRA ITUMX

Les også: 5 fordeler med design thinking.

Skal du lykkes med design thinking, må du ha noen digitale verktøy for optimalisering og testing i verktøykassa di, mener Digital Transformation Lead, Anders Engel Sørensen, i ItumX.

Anders har jobbet innen web-bransjen i over 17 år, og med tung internasjonal erfaring innen digital transformasjon og forretningsstrategi, vet han godt hvor skoen trykker.

Sett brukeren i sentrum og bygg ned siloene!

Design thinking handler blant annet om å sette mennesker i sentrum for all design og utvikling.

Brukeren skal være med i alle fasene i en utviklingsprosess; fra problemforståelse via design og testing til ferdig løsning.

Det krever at virksomheten din er moden for å jobbe innovativt og har de rette verktøyene som sikrer at arbeidet gir resultater, forteller Anders.

Sørensen brenner samtidig for SAFe-metoden.

Scaled Agile Framework (SAFe) er en velprøvd metode for smidig prosjektgjennomføring i store virksomheter. Metoden optimaliserer roller og ansvar, hvordan man planlegger og styrer arbeidet og hvordan man realiserer verdi, forklarer Anders.

«Hvis du ikke kan måle det, finnes det ikke»

Å jobbe brukerorientert og iterativt med design forutsetter gode testverktøy.

Med design thinking handler det om å prøve og feile og finne ut hva som fungerer best.

Basert på brukerinnsikt utvikler vi komponenter og design som vi mener svarer på de behovene og forventningene brukerne faktisk har, forteller han.

Prosessen er både iterativ og analytisk.

– For å så forsikre oss at komponenten eller designet vi har utarbeidet har den ønskede effekten, må vi teste det hos brukeren. Og heldigvis finnes det mange smarte CMS-plattformer som gjør dette enkelt for deg.

– Plattformer som Sitecore og Episerver har innebygd funksjonalitet som gjør det veldig lett å finne ut hva som fungerer best. Setter du opp en A/B split-test, vil plattformen regne ut hva som gir mest verdi, og etter flere runder sitter du igjen med den mest optimale løsningen.

Kundene krever å bli forstått

Mye av essensen i design thinking handler altså om brukeren.

Skal du lykkes digitalt i 2021, må du kunne tilby personaliserte og relevante opplevelser for kundene dine.

En ingeniør og en innkjøpssjef har to vidt forskjellige behov når de besøker en nettside. Hvordan skal du tilfredsstille begge?

Personalisering av innhold basert på brukeradferd er nok en verdifull funksjonalitet som brukt riktig kan gi høy verdi.

I en undersøkelse Salesforce har gjennomført, oppgir så mye som 66 % av respondentene at de forutsetter at nettsiden er relevant og raskt svarer på brukerbehovet de har. Hvis ikke så besøker de en konkurrent.

Det betyr at du er nødt til å levere en sømløs, personalisert erfaring til rett tid og rett sted. Er ikke de digitale verktøyene, rammeverket eller strategien på plass, kan det bli dyrt å ta igjen konkurrentene dine i fremtiden.

Har du det som må til?

Den digitale brukeren i 2021 er både kresen og utålmodig. Hvis du fortsatt skal ha konkurransekraft i tiden som kommer, er du rett og slett nødt til å tenke smart rundt innholdet på nettsiden din.

Ta i bruk design thinking, sett brukeren i sentrum for alt du gjør av design og utvikling, velg gode verktøy og du er godt skodd for å være med i det digitale kappløpet.

Det er både gøy for alle som er med, gir deg en effektiv webutvikling, og sørger for at prosjektene dine både er bærekraftige, samt løsnings- og verdiorienterte.

Har du det som må til?

Delta på seminaret vårt den 15. februar, og få gode råd om hvordan du lykkes med design thinking og innovasjon.