ANNONSEBILAG FRA KYNDRYL

Kyndryl ser store muligheter med 5G og edge computing for industrielle prosesser

Leverer IT-infrastrukturtjenester for private 5G-nettverk i samarbeid med Nokia.

ANNONSEBILAG FRA KYNDRYL
ANNONSEBILAG FRA KYNDRYL

Kyndryl, som i 2021 fisjonerte fra IBMs avdeling for Managed Infrastructure Services, satser nå tungt på private 5G-nettverk og «edge computing». Teknologien kombinerer høy pålitelighet, lav forsinkelse og ekstreme datahastigheter for å muliggjøre en rekke bruksområder innen private nettverk, industriell automasjon, kunstig intelligens og mye annet.

Nå har selskapet inngått partnerskap med Nokia om levering av IT-infrastrukturtjenester for deres felles satsing på 5G-teknologi i industrielle prosesser.

Torben Holm, Manager Global Practices, Kyndryl Norway.
Torben Holm, Manager Global Practices, Kyndryl Norway.

– Privat nettverk med 5G-teknologien gir en enhet per kvadratmeter, noe som er en helt enorm dekningsgrad. Dette gir nye muligheter for store produksjonsbedrifter til å hente ut informasjon fra enheter de tidligere ikke fikk data fra, eller som har vært isolert i komplekse produksjonsmiljøer. Private 5G-nettverk vil gi enorme muligheter innen produksjonskontroll og andre industrielle prosesser, sier Torben Holm, Manager Global Practices, Kyndryl Norway.

Kyndryl er verdens største tjenesteleverandør av IT som infrastruktur og omsetter årlig for omtrent USD 19 milliarder. Selskapets 90 000 eksperter leverer rådgivning, implementering og administrative tjenester til mer enn 4000 kunder i 50 land.

5G har brede anvendelsesområder

Holm forteller om flere bruksområder innen ulike industrier, deriblant olje og gass, den maritime industrien, infrastruktur og helsesektoren. Han mener industrielle bedrifter har en tydelig brukerhistorie og diverse anvendelsesområder.

– Det kan handle om innsamling av informasjon fra sensorer som benyttes i produksjon til å gjennomføre kvalitetskontroll, vedlikehold av produksjonsanlegg eller optimering av produksjonsprosesser. Produksjonsomstendigheter kan medføre at tradisjonelle trådløse nettverk gir lav stabilitet og høye kostnader i forhold til private 5G-nettverk. Dette gjelder spesielt i vanskelige produksjonsmiljøer så som på oljeplattformer, i gruver eller på andre store og komplekse produksjonsområder. Det er mange industrielle områder hvor privat 5G gir en mer sikker, stabil og i mange tilfeller en mer kostnadseffektiv datadreven løsning, sier han.

Han viser også til økt etterspørsel innen helsesektoren og andre sektorer hvor det er viktig å ha full kontroll på data.

Rask utvikling av 5G siden lansering i 2020

Allerede i dag har Kyndryl levert flere private 5G-nettverk globalt. Samarbeidet med Nokia gjør at Kyndryl nå kan hjelpe norske virksomheter med å få tillatelse til bruk av private 5G-lisenser via Nkom.

– Selv om private 5G-nettverk er et forholdsvis nytt kompleksområde er markedet modent for investeringer. Dette er allikevel teknologi hvor man ikke bare kan send en brukermanual til kunden, sier Holm muntert.

– Vi jobber derfor tett sammen med Nokia for å levere «turn-key»-prosjekter hvor alt er inkludert. Det betyr at vi analyserer muligheter for hvordan privat 5G kan brukes basert på kundens ønsker og behov, samt hjelpe med hvordan løsningen kan designes, implementeres og driftes. Om man velger privat 5G, må man også søke om lisens og vi bistår i søknadsprosessen, sier han.

Optimaliserer produksjonsprosesser

Han understreker at hensikten med private 5G-nettverk er å understøtte bedriftenes industri 4.0-satsinger på innsamling av informasjon for kontroll og effektivisering av produksjonsprosesser.

– Med private 5G-nettverk får kundene sikker tilgang på data fra mobile arbeidere, prosessinformasjon fra maskiner eller andre datakilder. Datakommunikasjon går deretter fra det private 5G-nettverket og opp i skyen. I denne fasen kan vi se kvaliteten på produksjonen og hvordan prosessene kan optimaliseres og gjøres smartere.

Kyndryl deler denne prosessen i tre deler, «Edge», «Connectivity» og «Data Processing».

– Nokia har vært svært samarbeidsvillige og har testet 5G-teknologien innenfor forskjellige industrier i med stor suksess. Teknologien til Nokia forenkler datainnsamlingen fra en rekke ulike enheter, mens vi har mer fokus på bruken av den innsamlede informasjonen og hvordan man benytter denne, sier Holm.

I tillegg til partnerskapet med Nokia, samarbeider Kyndryl med Azure, Google, Amazon og andre innen datanormalisering og «managed services».

Vil vokse raskere enn tradisjonell IT

Han peker på store forskjeller på prognosene for utviklingen av markedet, men er sikker på at det vil vokse raskt.

– Jeg er overbevist om at veksten innen 5G-teknologi vil være større enn for tradisjonell IT. Flere markedsanalyser antyder en vekst på 50 prosent over de neste tre årene. Årsaken er at vi endelig har en teknologi som gjør at vi kan koble produksjonsprosesser inn på moderne datasystemer. Med høyere tetthet av enheter og økt stabilitet på dataoverføringen vil markedet vokse mye og raskt.

– Mange selskaper har hørt om 5G, men vet fortsatt ikke hvor de skal begynne. Med vår og Nokias ekspertise på private 5G-nettverk for industrielle prosesser skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe norske bedrifter med overgangen, avslutter Holm.