ANNONSEBILAG FRA KYNDRYL

Slik hjelper Kyndryl kundene inn i fremtiden

Jobben med å transformere virksomheter og designe, drifte og modernisere kritisk IT-infrastruktur krever mer enn ett verktøy. Som selvstendig selskap har Kyndryl kunnet alliere seg med verdensledende teknologiaktører og bygge et bredt økosystem som sikrer den enkelte kunde gode løsninger på deres utfordringer og forretningsmuligheter.

ANNONSEBILAG FRA KYNDRYL
ANNONSEBILAG FRA KYNDRYL

Kyndryl er verdens største leverandør av IT-infrastrukturtjenester og har over 90 000 ansatte i 60 land. Selskapet ble etablert da IBM i fjor skilte ut avdelingen Managed Infrastructure Services og har allerede kommet langt i satsingen på å utnytte mulighetene som et helt selvstendig selskap.

En sentral del av strategien er å inngå tette allianser og partnerskap med verdens største hyperscalers og en rekke andre ledende teknologigiganter. På under et år har Kyndryl bygget et bredt økosystem som sikrer den enkelte kunde gode råd, fremtidsrettede løsninger og riktig teknologi utfra deres spesifikke behov.

– Nå kan vi anbefale, skreddersy og drifte solide løsninger for kunder uansett om det handler om skyen, stormaskin, sikkerhet, apper, datasenter eller nettverk, sier Erik de Jager, direktør for salg og forretningsutvikling i Kyndryl Norway.

«People & Partners»

Kyndryl Norway sysselsetter for tiden over 100 ansatte med spisskompetanse på drift av kritisk infrastruktur og tjenesteområder innenfor sky, sikkerhet, transformasjon, modernisering, nettverk, edge computing og 5G.

Ifølge de Jager har selskapet en bedriftskultur som kombinerer mentaliteten hos en ung og nysgjerrig virksomhet med fotavtrykket til en erfaren markedsleder. Noe som gjenspeiles i et allsidig og inkluderende arbeidsmiljø med fokus på mennesker og kontinuerlig læring og utvikling.

– Vi har en spennende og viktig rolle med alt fra drift av kritisk samfunnsinfrastruktur til omfattende transformasjonsprosesser og virksomheters migrering til skyen. I tillegg til tette partnerskap har vi tilgang til verdensledende kompetanse blant våre 90 000 kollegaer og erfaring fra samarbeid med 4000 kunder globalt, forteller Erik de Jager.

Teknologi er ferskvare

Erik de Jager, direktør for salg og forretningsutvikling i Kyndryl Norway.
Erik de Jager, direktør for salg og forretningsutvikling i Kyndryl Norway.

Markedet for IT-tjenester forandres raskt. Innovasjonssykluser akselerer, teknologiprodukters levetid forkortes og det som ble ansett som banebrytende for et år siden kan være utdatert neste måned.

– Progressiv IT handler om kontinuerlig, oppdatert kunnskap. Kyndryl utnytter at vi både er et nytt, tilpasningsdyktig selskap - og har lang erfaring. Vi kan endre oss raskt samtidig som vi bygger de beste økosystemene sammen med teknologipartnere, sier de Jager.

Teknologiuavhengig

Kyndryl drifter kritisk infrastruktur som verden er avhengig av hver dag, men eier i hovedsak ingen egen teknologi.

– Vi leverer personer, prosjekter eller IT-tjenester som vi kombinerer med teknologi fra relevante partnere innenfor vårt store, åpne økosystem. Det handler om å ikke bli fastlåst i spesifikk teknologi, men ta utgangspunkt i utfordringen eller muligheten og deretter velge verktøy og bygge team, sier Erik de Jager.

Han er opptatt av å ta alliansene på alvor.

– Partnerskap skal forplikte, selv om de ikke er eksklusive. Vi investerer i hvert eneste samarbeid og er opptatt av å gjøre en virkelig innsats for å skape de beste løsningene, tjenestene og resultatene for kunden hver gang, avslutter han.

Les mer om Kyndryls partnerskap og allianser her