STILLING LEDIG

NAV ser etter en ny seniorrådgiver sikkerhetsstyring

Søknadsfrist: 26.01.2022

Om denne stillingen

Arbeidsgiver: Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Arbeidsplass: Oslo

Tittel: Seniorrådgiver sikkerhetsstyring
Sektor: Offentlig
Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen:

Kontaktperson: Jonas Rambæk

Stillingstittel: Partner

Mobil: +47 932 42 133

Epost: jonas.rambaek@capus.no

Kontaktperson: Maria Fidje

Stillingstittel: Rekrutteringsassistent

Mobil: +47 416 02 902

Epost: maria.fidje@capus.no

Søk på stillingen

Har du en sterk motivasjon for å innarbeide sikkerhet i ordinære virksomhetsprosesser slik at medarbeidere og ledere forstår betydningen av sikkerhet?

NAV har over flere år arbeidet strategisk med den digitale transformasjonen av verdikjeden og samtidig innrettet produktutviklingen til å bli tverrfaglig orientert basert på smidig utviklingsmetodikk. NAV er i en spennende fase i videreutviklingen av sikkerhetsarbeidet og nå søker vi etter deg som brenner for sikkerhetsfaget og motiveres av muligheten til å være en del av utviklingen av en av Norges største offentlige virksomheter.

Sikkerhetsseksjonen består i dag av 12 medarbeidere og har et virksomhetsovergripende og overordnet ansvar for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i NAV, inkludert kvalitetssikring iht. nasjonale og internasjonale sikkerhetsnormer og forpliktelser.

Arbeidsoppgaver

 • Du får en sentral rolle med å videreutvikle styringssystemet for sikkerhet med tilhørende prosesser i samarbeid med interessenter
 • Støtte virksomheten i arbeidet med å fastsette mål og evaluere virksomhetens sikkerhetstilstand
 • Videreutvikle rammeverk for sikkerhet slik at det kan etterleves gjennom tverrfaglige autonome team
 • Forbedre og vedlikeholde metodeverk for risikoanalyser
 • Samarbeide tett med andre enheter i NAV, særlig IT, HR, Juridisk og fagavdelingene
 • Delta i seksjonens øvrige aktiviteter som f.eks verdivurderinger, risikovurderinger, trusselvurderinger og hendelseshåndtering
 • Bistå virksomhetens ledelse med sikkerhetsfaglige råd og veiledning, samt bidra til å styrke sikkerhetskulturen

Enkelte oppgaver i Sikkerhetsseksjonen vil kreve sikkerhetsklarering og uten slik klarering kan arbeidstakeren ikke jobbe med disse oppgavene. Oppstår en slik situasjon må arbeidstakeren påregne å utføre seksjonens øvrige oppgaver slik de til enhver tid er.

Krav til kompetanse

 • Mastergrad innen informasjonssikkerhet eller risikostyring. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring med sikkerhetsledelse i store og komplekse virksomheter
 • Erfaring med å utvikle styringssystemer i henhold til anerkjente standarder som f.eks ISO 9001 og ISO 27001 er en fordel
 • Erfaring med å jobbe med tverrfaglige team og med smidig utviklingsmetodikk er en fordel
 • Erfaring med å utvikle og implementere metode for risikovurderinger er ønskelig
 • Erfaring med risikostyring i leverandørkjeder er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Som seniorrådgiver i NAV er det viktig at du er endringsvillig, samarbeidsorientert og strukturert. Du trer inn i sikkerhetsseksjonen med en positiv innstilling. Selv om du er selvgående innen eget fagfelt så både trives og fungerer du godt i tverrfaglige team. Det er nødvendig at du har gode analytiske- og systematiske evner.

Vi tilbyr

Utover dette kan vi tilby deg:

 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364), lønnsspenn fra kr. 776 900 til kr. 977 600. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Sommer- og vintertid (7 timer inkl. lunsj) og mulighet for å opparbeide fleksitid
 • Hytteforening med mulighet for å leie leilighet på fjellet
 • Bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter, samt godt utstyrt trimrom
 • Helt nye, flotte lokaler på Helsfyr

Om arbeidsgiveren

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 19.000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en til å søke jobb hos oss. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no.

Hverdagen hos oss i Arbeids- og velferdsdirektoratet er hybrid. Som mange andre organisasjoner utforsker vi hva det kan bety i praksis, noe vi håper du vil være med å forme. Vi tror at du som sitter nærmest oppgavene vet best hvordan de skal løses. Både fra et hjemmekontor og fra våre nye lokaler på Helsfyr. Vi håper du vil vokse og utvikle deg med oss på kontoret, men har også tillit til at du jobber like bra hjemmefra.