ANNONSEBILAG FRA NLOGIC

Hvordan nettverkskonsulenter kan bistå din IT-avdeling

Nettverkskonsulenter får en stadig mer sentral rolle i IT-avdelingen. Men er du klar over bredden i oppgavene de kan løse?

ANNONSEBILAG FRA NLOGIC

Det er knapphet på dyktige nettverksingeniører, systemadministratorer og annen teknisk spesialistkompetanse i Norge. Samtidig er sikkerhetsbildet i rask endring, og med nye arbeidsformer og økt bruk av den nye hverdagen med ustrakts hybridkontor følger nye krav til nettverksinfrastruktur. Dette er en av bakgrunnene for at etterspørselen etter nettverkskonsulenter har skutt fart de siste årene.

Helt overordnet kan man si at nettverkskonsulenter sikrer at nettverket er pålitelig, sikkert og oppdatert, og på den måten bidrar til å styrke virksomheters produktivitet. Men hva innebærer dette i praksis? Her er fem områder nettverkskonsulenter kan hjelpe IT-avdelingen med:

  • Nettverksdesign og strategisk rådgivning
  • Implementering av nettverk
  • Optimalisering og vedlikehold av nettverk
  • Opplæring og kurs
  • Helsesjekk og forbedringspotensialer av nettverk og infrastruktur

Nettverksdesign og strategisk rådgivning

Nettverkskonsulenter kan hjelpe IT-avdelingen med å designe nettverk som oppfyller spesifikke behov og krav. Dette kan blant annet omfatte planlegging av nettverksinfrastruktur, valg av nettverkskomponenter og konfigurasjon av nettverkstjenester. I nLogic har vi en proaktiv tilnærming til nettverksdesign, og bistår gjerne kundene våre med å utvikle en langsiktig strategi. Vi tror på viktigheten av å utvikle en arkitektur som forenkler integrasjonen av ny teknologi, og som er fleksibel nok til å støtte vekst og endringer i virksomhetens behov.

Nettverksimplementering

En nettverkskonsulent hjelper deg med å implerentere skreddersydde og fremtidsrettede nettverksløsninger. Dette innebærer blant annet å konfigurere nettverkskomponenter som rutere, svitsjer, brannmurer og trådløse tilgangspunkter, og deretter teste nettverket for å sikre at alt fungerer som det skal. I denne fasen kan også nettverkskonsulenter bistå med veiledning og implementeringen av automatiseringer som automatiske konfigurasjoner og automatiserte sikkerhetskopier.

Optimalisering og vedlikehold

En nettverkskonsulent evaluerer ytelsen til nettverket ditt, og identifiserer områder for forbedring, som for eksempel økt båndbredde, mer effektiv dataoverføring og bedre sikkerhet. Her kan blant annet konsulenten sikre at nettverket er skalerbart, sette opp brannmurregler som beskytter mot cyberangrep, og implementere automatisert overvåking av nettverksproblemer og/eller automatisert rutinevedlikehold. Samlet sett bidrar dette til bedre ytelse, økt stabilitet, mindre nedetid – og dermed også betydelige kostnadsbesparelser for virksomheten.

Utdanning og opplæring

Nettverkskonsulenter kan tilby utdanning og opplæring til IT-avdelingen, slik at virksomheten har den kunnskapen som trengs for å administrere og vedlikeholde nettverket på en mest mulig effektiv måte. Dette kan være opplæring i nettverksarkitektur eller sertifiseringstrening som gjør ansatte bedre rustet til sertifiseringseksamener. I nLogic tilbyr vi en rekke kurs og seminarer som er rettet mot de som jobber med nettverk, og har en kurslab hvor du kan få praktisk opplæring knyttet til kursene.

Helsesjekk og forbedringspotensialer av nettverk og infrastruktur

Våre konsulenter kan levere helsesjekk av nettverk og infrastruktur som en tjeneste for å sikre at kundens nettverk administreres og vedlikeholdes på riktig måte, og at eventuelle feil og forbedringer kartlegges for senere prioritering. Tjenesten inneholder en rekke proaktive konsulenttjenester.

Det er den faglige tyngden som skiller nLogics nettverkskonsulenter fra andre. Vi er sertifisert som Juniper Elite Plus partner, et kvalitetsstempel som gis aktører som har det høyeste nivået av kunnskaper om Junipers løsninger og produkter. Nettverksonsulentene våre dekker i tillegg teknologier som Infinera, Palo Alto og Cisco for å nevne noen, og har gjennom 15 års samarbeid med små og store virksomheter utviklet beste praksis for sikre, automatiserte og skalerbare nettverksløsninger.