STILLING LEDIG

IKT- brukerstøtte i Norad (rådgiver)

Søknadsfrist: 29.05.2022

Om denne stillingen

Arbeidsgiver: Norad

Arbeidsplass: Bygdøy allé 2, 0257 OSLO

Tittel: IKT- brukerstøtte
Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen:

Kontaktperson: Randi Aalgard

Stillingstittel: Digitaliseringsdirektør

Mobil: 924 48 020

Kontaktperson: Kjell Arne Klingen

Stillingstittel: Seniorrådgiver

Telefon: 23 98 02 54

Søk på stillingen

Norad benytter i dag UDs tekniske plattform og deres tjenester innen IKT-brukerstøtte. Det er besluttet at Norad i løpet av 2023 skal etablere sine egne IKT-tjenester uavhengig av departementet. Med kun få unntak må Norad etablere samtlige grunnleggende IKT-tjenester med nye leverandører og egne interne ressurser. IKT brukerstøtte er en av disse funksjonene og vi ønsker å etablere dette med varige, interne ressurser som kan arbeide fra Norads lokaler. I tillegg ønsker vi at ressursen skal kunne koordinere mot brukerstøttefunksjoner i andrelinje hos dedikerte produktteam. Norad har i dag én administrativt ansatt intern heltidsressurs på IKT brukerstøtte i tillegg til kapasitet fra UDs IKT Servicedesk. Personen vil ha varierte arbeidsdager og må være fleksibel nok til å løse oppgaver som dukker opp, samtidig som det også er viktig å drive med forbedringsarbeid slik at vi lærer som organisasjon og kan iverksette tiltak ved behov.

Avdeling for virksomhetsstyring i Norad er en nyopprettet avdeling med tre seksjoner. Avdelingen bidrar til at Norad skal levere på sin strategi og overordnede mål, og vil ha ansvar for å videreutvikle virksomhetsstyringen og budsjett- og økonomioppfølgingen av tilskuddsmidler og driftsmidler. Avdelingen har også ansvar for å videreutvikle forvaltningssystemer, IKT tjenester og digitaliseringen i Norad.

Den ledige stillingen har tilhold i seksjon for digitalisering, men jobber med hele Norad som nedslagsfelt.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre IT-brukerstøtteoppgaver for ansatte lokalt, via telefon eller henvendelser i sakshåndteringssystem
 • Problemløsing, feilretting og utføre brukerstøtte på maskinvare, applikasjoner og møteromutstyr
 • Oppsett og support av PC, mobile enheter og tilhørende utstyr
 • Koordinere og følge opp tjenester fra eksterne leverandører
 • Gjennomføre brukeropplæring, lage brukerveiledninger og kommunisere gode løsninger til våre ansatte 
 • Bistå i små og store IT-relaterte prosjekter 
 • Kontinuerlig jobbe for å bedre brukerstøttefunksjonen i Norad sammen med seksjonens medarbeidere og ledere
 • Bruker- og tilgangadministrasjon
 • Foreslå forbedringer og være med på å sikre at Norads ansatte får en god digital arbeidshverdag
 • Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen etter behov

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev i IKT servicefag, IT driftstekniker eller annen relevant utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Arbeidserfaring fra IT brukerstøtte er en fordel 
 • Svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • Det er ønskelig at du har teknisk og funksjonell kunnskap og erfaring innenfor flere av fagområdene listet opp under:  - Microsoft 365 (Office-pakken, Sharepoint online, Teams etc.)  Gjerne også PowerApps og PowerBI - Microsoft Endpoint Manager (Intune) - Azure- Windows 10/11  - Active Directory / Azure AD  - Ysoft SAFEQ Sikker print  - iPhone/iPad – feilsøking og oppsett - Logitech Rally-møteromsløsninger - Generell feilsøking og brukerstøtte på PC og applikasjoner

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og serviceinnstilt
 • Teknisk dyktig
 • Pedagogisk og løsningsorientert
 • Strukturert
 • Uavhengig og initiativrik

Vi tilbyr

 • Interessante og viktige arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig utvikling og fordypning i en bransje i rask utvikling
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger og mulighet for boligfinansiering gjennom Statens pensjonskasse
 • En moderne og flott kantine og et velutstyrt treningsrom

Tilsettingen er fast og lønnes som rådgiver i stillingskode 1434, i lønnspenn 51-70 (kr 468 300 - 650 300). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling.

Norad vil være Norges grønneste direktorat. Vi stiller miljøkrav til andre, og må gjøre det til oss selv. Vi skal kutte klimautslipp fra driften med 30 prosent innen 2030. Vil du være med?