STILLING LEDIG

OBOS ser etter en SOC ansvarlig!

Søknadsfrist: Snarest

Om denne stillingen

Arbeidsgiver: OBOS BBL

Arbeidsplass: Oslo

Tittel: SOC ansvarlig

Spørsmål om stillingen:

Kontaktperson: Jonas Rambæk

Stillingstittel: Partner

Mobil: +47 932 42 133

Epost: jonas.rambaek@capus.no

Kontaktperson: Christoffer Røstad

Stillingstittel: Researcher

Mobil: +47 932 66 003

Epost: christoffer.rostad@capus.no

Søk på stillingen

Vi skal styrke vår operative evne innen informasjonssikkerhet og søker en ambisiøs person for å bygge opp og lede vårt sikkerhetsoperasjonssenter (OBOS SOC). OBOS SOC vil inngå i enhet for informasjonssikkerhet, og skal på sikt representere vår totale kapasitet innen deteksjon og sentral håndtering av digitale sikkerhetshendelser for hele vår virksomhet. Stillingen er nyopprettet, og du vil ha et stort mulighetsrom for både faglig og personlig utvikling. Som leder SOC i OBOS vil du være med å gjøre tekniske veivalg for SOC og konsernets videre utvikling.

Arbeidsoppgaver:

 • Bygge opp, lede og videreutvikle OBOS-konsernets sikkerhetsoperasjonssenter
 • Etablere og forvalte forhold til leverandører som vil utgjøre en del av OBOS SOC sine kapasiteter
 • Etablere og ivareta grensesnitt mot relevante miljøer internt og eksternt (f.eks. Nordisk finans- og NorCERT)
 • Være fagansvarlig for eventuelle ansatte som tilknyttes OBOS SOC i fremtiden
 • Detektere, håndtere og etterforske digitale sikkerhetsbrudd
 • Bidra til framskaffelse av et oppdatert trussel- og risikobilde
 • Utvikle, forvalte og eie dedikert infrastruktur og verktøykasse for OBOS SOC
 • Planlegge og delta i beredskaps- og sikkerhetsøvelser

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse på universitets- eller høyskolenivå, fortrinnsvis bachelor eller mastergrad innenfor fagområdet. Lang, relevant erfaring kan oppveie for manglende formell utdanning.
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring med SOC-arbeid
 • God teknisk innsikt og forståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • God til å planlegge og har høy gjennomføringsevne
 • Selvdreven og evner å prioritere arbeidsoppgaver på en effektiv måte
 • Pragmatisk og løsningsorientert
 • Analytisk og nøyaktig i ditt arbeid
 • Trygg og rolig i hektiske situasjoner

OBOS kan tilby:

 • Uante muligheter. OBOS er en av Nordens største boligbyggere og boligforvaltere. Hos oss får du mulighet til å utvikle din kompetanse og oppfylle din karrieredrøm
 • En jobb med mening. Samfunnsengasjementet, og hjertet OBOS har for byene våre, er noe av det som gjør ansatte stolte av å jobbe her
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Et hyggelig og innovativt miljø med høyt faglig nivå, gir deg gode muligheter til å forme din egen hverdag
 • Inkludering og mangfold som en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik bakgrunn, kjønn, alder, livssituasjon og perspektiver, slik at vi kan levere enda bedre tjenester og produkter vil våre medlemmer og kunder
 • Gode ordninger. OBOS investerer i egne ansatte og tilbyr goder som fleksitid, hjemmekontor, sommertid, gode pensjons-, bank- og forsikringsordninger samt firmahytter i inn- og utland

Søknad behandles fortløpende.

Om arbeidsgiveren

OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer. OBOS er en av de største boligbyggerne i Norge og Sverige, og er den største i Norge. Vi eies av våre over 502 000 medlemmer, og overskuddet beholdes i virksomheten og benyttes til å oppfylle formålet, som er å tilby medlemmene bolig. Helt siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

OBOS driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig, og har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsforvaltning, rådgivning, digitale tjenester, bankvirksomhet, eiendomsmegling, næringseiendom, samt aksjeinvesteringer innenfor sektorene bygg, eiendom og anlegg. OBOS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn. Medlemmene har besluttet at inntil 10 prosent av overskuddet etter skatt skal benyttes til samfunnsnyttige tiltak. Hovedkontoret er i Oslo.