STILLING LEDIG

Er du anskaffelsesleder og klar for et viktig samfunnsoppdrag?

Søknadsfrist 31.05.2022

Om denne stillingen

Arbeidsgiver: Politiets Fellestjenester

Arbeidsplass: Fridtjof Nansens vei 17, 0369 Oslo

Tittel: Anskaffelsesleder
Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen:

Kontaktperson: Paal Sæther

Stillingstittel: Seksjonsleder

Mobil: 40436743

Søk på stillingen

Vil du være en del av et spennende fagmiljø, samarbeide med et av Norges største offentlige IT-miljø i utvikling og bidra til å forme fremtidens politi? Da er dette jobben for deg!

PFT søker en erfaren anskaffelsesleder som er nysgjerrig, omgjengelig, har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og ønsker å utvikle seg selv og seksjonen.

Politiets Fellestjenester (PFT) har som oppgave å gjennomføre anskaffelser for hele politiet. Vi søker en faglig sterk, strukturert og målrettet person som ønsker å bidra til ytterligere profesjonalisering av politiets anskaffelser innenfor IT og være med på å bringe politiet inn i fremtiden. Du vil være en del av et stort anskaffelsesmiljø, der anskaffelser innenfor IT er en av tre hovedkategorier. Vi er et godt team, både faglig og sosialt, bestående av 10 personer som jobber dedikert med IT-anskaffelser. Anskaffelsene gjennomføres i tett samarbeid med fagmiljøene i Politiets IKT-tjenester. I vårt team får du mulighet til å påvirke og lede gjennomføringen av komplekse anskaffelser i tverrfaglig samarbeid med spesialiserte fagressurser. Du vil også ha muligheten til å synliggjøre hvordan IT kan bidra til strategisk utvikling i politiet. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle våre prosesser slik at vi kan fokusere på hvordan anskaffelser kan bidra til å løse politiets kjerneoppgaver og samfunnsoppdrag.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre offentlige anskaffelser i henhold til politiets anskaffelsesprosess og rutiner
 • Lede tverrfaglige team i gjennomføring av IKT anskaffelsesprosesser fra behovet er identifisert til kontrakten er etablert
 • Utarbeide kategoristrategier, anskaffelsesstrategi og konkurransegrunnlag i samarbeid med tverrfaglige team
 • Være bindeleddet mellom politiets behov og markedene gjennom hele anskaffelsesprosessen
 • Bidra til at kontrakter implementeres i linja og brukes aktivt som styringsverktøy
 • Bidra til oppfølging av leverandører og kontrakter
 • Bidra til utarbeidelse og implementere avdelingens strategier, prosesser og rutiner
 • Bidra aktivt til kompetanseutvikling

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå ved høyskole, eller universitet. Gjerne mastergrad innenfor aktuelle fagområder, som blant annet rettsvitenskap, IKT, økonomi, anskaffelser. Erfaring og gode resultater kan kompensere for manglende formell bakgrunn
 • God kunnskap om offentlig anskaffelsesregelverk
 • Kompetanse fra ledelse og gjennomføringen av offentlige anskaffelsesprosesser
 • Erfaring med bruk av Statens Standardavtaler
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. I tillegg må du kunne sikkerhetsklareres til nivå HEMMELIG.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra komplekse IT anskaffelser
 • Erfaring med kontraktsforvaltning
 • Erfaring med strategisk leverandøroppfølging
 • Erfaring med utarbeidelse av kategoristrategier

Personlige egenskaper

 • Din arbeidsform er effektiv og du er i stand til å håndtere mange oppgaver parallelt. Dette krever også at du har en helhetlig tilnærming til oppgaver og ser løsninger der de ikke alltid er åpenbare
 • Vi jobber både i team og med egne leveranser, så derfor er det viktig at du også evner å motivere deg selv og utøve selvledelse på egne oppgaver
 • Du tar initiativ til forbedringer og bidrar til utvikling
 • Du skaper gode relasjoner til de rundt deg og samarbeider godt både internt i avdelingen og med resten av organisasjonen ved å kommunisere tydelig, arbeide strukturert og prosessorientert og spiller dine medarbeidere gode gjennom en delings- og læringskultur
 • Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform på politiet.no

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi!

 • Mulighet til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag
 • Gode arbeidsbetingelser med blant annet fleksibel arbeidstid, sommertid og trening i arbeidstiden
 • Hybridkontor med mulighet til å jobbe hjemmefra i henhold til gjeldende retningslinjer i organisasjonen
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364), fra kr 700.000 til kr 840.000 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For særlige kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Utviklingen av Politiets Fellestjenester (PFT) er et viktig virkemiddel i reformarbeidet i politiet. Flere og nye tjenester er tenkt lagt til PFT, og dette skal bidra til å frigjøre ressurser i politidistrikt og særorgan slik at de får mer kraft til de operative politioppgavene. PFT er politiets profesjonelle leverandør av etterspurte produkter og administrative tjenester. PFT er en pådriver for å utvikle et mer enhetlig politi gjennom innovasjon, standardisering og enhetlige løsninger. PFT er samarbeidspartneren som skaper stordriftsfordeler og synergier gjennom forpliktende samarbeid. Det er medarbeiderne i PFT som gjør det mulig å møte våre utfordringer og levere som lovet. Som medarbeider i Politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.

www.politiet.no