ANNONSEBILAG FRA SIMPLOYER

Slik lykkes IT og HR sammen

Nå er IT og HR i samme båt blant annet fordi GDPR og digitalisering har endret hvordan virksomheter må håndtere persondata for ansatte. Så hvordan kan IT og HR lykkes i sitt samarbeid?

ANNONSEBILAG FRA SIMPLOYER
ANNONSEBILAG FRA SIMPLOYER

I mange ledergrupper kan sjefene for IT og HR utgjøre to ytterpunkter hva gjelder personligheter og fagfelt. Men hva skjer når det er nettopp IT og HR som må samarbeide om et prosjekt?Stereotypiene kan vi vel alle se for oss? Den mannlige IT-sjefen som ser nerd som en hedersbetegnelse. Den kvinnelige HR-sjefen som simpelthen elsker teambuilding.

Her er Simployers beste tips når IT og HR skal bygge noe bra sammen:

1. Felles prosjekt

- Der vi tror en av nøklene til suksess ligger er at anskaffelse av et HRM-prosjekt er et felles prosjekt mellom IT-avdelingen og HR-avdelingen. Da blir det riktig fra starten av, sier Marianne Reese Larsen, Chief Culture & People Officer i Simployer.

2. Bli godt kjent

- IT og HR er fagdisipliner med høy faglig integritet, men kanskje med lav innsikt i hverandres komplekse hverdag. Bruk tid på å bli kjent når man skal vurdere anskaffelse av et system, sier Reese Larsen.

3. Kontroll på egne arbeidsprosesser

- En fin måte å bli godt kjent på er å jobbe felles med arbeidsprosessene. Hver disiplin må ha kontroll på sine arbeidsprosesser, men med et masterdatasystem kan man skape magi gjennom å få hele dataflyten på plass slik at du ivaretar krav til både persondata, sikkerhet og GDPR, sier Kristian Kolstad, Chief Technology Officer (CTO) i Simployer.

4. Rammebetingelser fra starten

- Hvor skal kostnaden for investeringen ligge? Det er greit å avklare det i forkant, fordi det ofte blir en diskusjon hvis man kommer for langt uten å forankre med toppledelsen eller ha fordelt kostnadene riktig i henhold til budsjett, sier Reese Larsen.

5. Tett samarbeid med toppledelsen

- Det er viktig å vise verdi for CEO og CFO som sitter med et strategisk fokus og har andre drivere enn de rent operasjonelle. CEO ønsker riktignok også å sove godt om natta fordi dataene er trygge. People Analytics er et annet område som kan trigge toppledelsen, mener Kolstad.

Hva slags prosjekter kan være aktuelle at HR og IT kjører sammen?

  • HR-systemet som master på persondata og organisasjonsdata
  • Lansering av selvbetjente HR-verktøy
  • Innføring av kommunikasjonsløsninger og samhandlingsverktøy

- Man bør ikke være en veldig stor virksomhet før persondata og tilganger er spredd rundt i flere titalls systemer. Det å ha ett, samlet sted hvor man helhetlig forvalter personer og organisasjonsstrukturer gir mange gode gevinster på tvers, sier CTO Kristian Kolstad.- Evne til å dele prosjektene opp i mindre biter er viktig. Hvilke arbeidsprosesser skal vi ta tak i først, hvilke data hører til og hvilke systemer involverer det. Onboarding og offboarding av en person kan være et naturlig sted å starte, sier product manager Kenneth Ådalen i Simployer.

Om Simployer

Simployer sin misjon er å gjøre det enkelt å være en god arbeidsgiver. Simployer tilbyr all HR-støtte under et og samme tak: HRM-system, kursing og støtte fra erfarne eksperter innfor alt fra HR-prosesser til lover og regler.

For mer informasjon, se simployer.no/hrmasterdata/

Les mer:

Simployer