STILLING LEDIG

Stortinget søker sikkerhetsanalytiker

Søknadsfrist: 25.01.2022

Om denne stillingen

Arbeidsgiver: Stortingets administrasjon

Arbeidsplass: Stortinget

Tittel: Sikkerhetsanalytiker
Sektor: Offentlig
Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen:

Kontaktperson: Frode Lilledahl

Stillingstittel: Fungerende Teamleder IT-sikkerhet Stortinget

Mobil: +47 971 57 786

Epost: frode.lilledahl@stortinget.no

Kontaktperson: Jonas Rambæk

Stillingstittel: Partner

Mobil: +47 932 42 133

Epost: jonas.rambaek@capus.no

Søk på stillingen

Stortinget er en spennende virksomhet med et krevende trusselbilde og stor utvikling innen sikkerhetsområdet. Flere alvorlige angrep mot våre løsninger det siste året har gitt en forsterket fokus på IT-sikkerhet, og stillingen gir gode muligheter for å være med å skape reelle og betydningsfulle forbedringer. Stillingen vil inngå i et dedikert team av høyt kompetent IT- og sikkerhetspersonell.

Vi ser etter en dyktig og allsidig person til vår nyopprettede stilling som sikkerhetsanalytiker. Du er kunnskapsrik, nysgjerrig og har evne til raskt å tilegne deg ny kunnskap, samt å omsette denne i praktisk arbeid.

Arbeids- og ansvarsområder

Som sikkerhetsanalytiker vil du bistå Stortinget med å oppdage uønskede sikkerhetshendelser ved å:

 • motta og behandle hendelser, varsler, anomali og andre sikkerhetsavvik
 • drive aktive søk i systemer og logger etter trusler og hendelser
 • ta initiativ til, og gjennomføre forbedringer og videreutvikling av monitorerings- og analyseløsningene
 • Sikkerhetsanalytikeren må bygge opp en grundig domenekompetanse om Stortingets systemer, og rollen krever utstrakt samarbeid innen IT-avdelingen og mot våre leverandører.

Arbeidsoppgaver:

 • motta og saksbehandle alarmer og varsler fra Stortingets systemer for sikkerhetsmonitorering
 • løse sikkerhetsvarsler, både selvstendig og i samarbeid med resten av IT-avdelingen
 • delta i håndtering av sikkerhetshendelser
 • utføre teknisk analyse av mulige angrepsforsøk mot Stortinget
 • utføre logguthenting og bevissikring i Stortingets systemer
 • på selvstendig grunnlag, søke i logger og sikkerhetssystemer etter mulige hendelser og avvik
 • bistå i videreutvikling av Stortingets sikkerhetsmonitorering, gjennom tuning av alarmer, foreslå og implementere bedre dekning i loggkilder, foreslå og implementere innsamling av nye loggkilder

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • IT-utdanning fra fagskole/høyskole/universitet. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • arbeidsspråket vårt er norsk, og det kreves derfor meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. I tillegg må du ha gode engelskkunnskaper.

Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres for nivå hemmelig. Den som ansettes, skal ha erfaring innen ett eller flere av følgende områder:

 • sikkerhetsmonitorering og logganalyse
 • operativ IT-sikkerhet
 • administrasjon og drift av servere
 • administrasjon og drift av nettverk

I tillegg er det nyttig om du har erfaring innen følgende områder:

 • hendelseshåndtering
 • triage, innledende vurdering og analyse av mulige hendelser
 • trusselvurdering
 • bevissikring
 • sårbarhetshåndtering
 • løsninger for logg/analyse, NDR-plattform, Next-gen brannmurer, SIEM/SOAR-løsninger og endepunktsbeskyttelse for klienter

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • liker å arbeide selvstendig
 • er nysgjerrig, læringsvillig og initiativrik
 • har evne og vilje til å samarbeide og dele av egen kunnskap
 • klarer å se mange oppgaver i sammenheng
 • ønsker å sette deg inn i ny teknologi som kan være til nytte for Stortinget

Vi tilbyr

Stillingen inneholder varierte og spennende arbeidsoppgaver med stor grad av frihet og muligheter for personlig utvikling. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og en unik arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum. Stillingen lønnes som rådgiver for tiden kr 524 900—752 800,- per år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % til innskudd i Statens pensjonskasse. For stillingen gjelder seks måneders prøvetid.

Stortinget er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Stortinget legger arbeidsforholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentleglova kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet og gitt anledning til å trekke søknaden.

Søknad, CV og attester/vitnemål skal fortrinnsvis sendes elektronisk via siden "Søk stillingen" innen 25. januar 2022. Før søknadsfristens utløp kan attester og vitnemål eventuelt sendes per post til Stortinget, postboks 1700 Sentrum, 0026 Oslo. Merk konvolutten med HR-seksjonen og stillingens tittel. Attester og vitnemål returneres ikke.

Her er lenke til vår personvernerklæring. Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Stortinget behandler dine personopplysninger når du søker jobb hos oss.

Om arbeidsgiveren

Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at stortingsrepresentantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om folkestyret og Stortingets virksomhet, og vi tar vare på Stortingets bygninger, historiske verdier og kunst.

Stortingets administrasjon er organisert i 7 avdelinger og har rundt 490 medarbeidere.

Våre verdier er «hjelpsom, ansvarlig, pålitelig og åpen».