ANNONSEBILAG FRA UNIVERSITETET I OSLO

Covid-19 har ytterligere vist hvor viktig digitalisering er, sier førsteamanuensis Katja Maria Hydle. (Foto: Eli Berge / UiO)
Covid-19 har ytterligere vist hvor viktig digitalisering er, sier førsteamanuensis Katja Maria Hydle. (Foto: Eli Berge / UiO)

Digitalisering og digital transformasjon

Digitalisering og digital transformasjon innebærer store endringer i samfunnet og i virksomheter gjennom bruk av digital teknologi. Virksomheter må innovere med digital teknologi og uforme strategier som omfavner digital transformasjon for å oppnå bedre resultater (Gregory m.fl., 2019).

ANNONSEBILAG FRA UNIVERSITETET I OSLO
ANNONSEBILAG FRA UNIVERSITETET I OSLO

Teknologien er kun en av brikkene i puslespillet som må på plass for at organisasjoner skal være konkurransedyktige i en digital verden. De andre brikkene består bl.a. av strategi og organisasjonsendringer som inkluderer struktur, prosesser, praksiser og kultur for å få skape verdier på nye måter (Gregory m.fl., 2019).

Digitalisering i en bransje eller i en virksomhet og dets økosystem kan derfor føre til grunnleggende transformasjon av strukturer, roller og ledelse, kultur, kompetanse og ferdigheter etc. Transformasjonen blir påvirket av barrierer som treghet eller motstand mot endring (Vial 2019). Digital transformasjon krever større organisasjonsendringer, slik at digitalisering ikke kun blir nok et kostnadskrevende initiativ med få resultater, men heller gir forbedringer for brukere eller kunder, ansatte, virksomheten, innbyggerne og samfunnet.

Digital transformasjon i en etablert organisasjon som driver digital innovasjon vil sannsynligvis innebære storskala endring vekk fra hierarki mot en mer distribuert og nettverksbasert organisasjon. For eksempel har dette manifestert seg i økt bruk av smidige metoder og autonome team som har et bredt spenn av myndighet og ansvar for å ta beslutninger fortløpende.

Nye måter å organisere på og nye forretningsmodeller ved å bruke digital teknologi som muliggjør utviklingen, er viktig for å bidra til at etablerte virksomheter fornyer seg i en virkelighet preget av av større endringshastighet, usikkerhet, kompleksitet og uklarhet enn tidligere. For eksempel forsøker mange bedrifter og virksomheter i offentlig sektor å lage nye tjenester basert på eksisterende informasjon om kunder og brukere. Behov for nye forretningsmodeller er sentralt både internt i virkshomheter og i økosystemene virksomhetene tar del i. Hovedutfordringen med digitalisering og digital transformasjon er derfor å endre organisasjonen, tilpasse organiseringen og forstå rekkeviddene av endringene i form av samarbeid mellom ulike avdelinger, på tvers av organisasjoner og privat-offentlig samarbeid.

Covid-19 har ytterligere vist hvor viktig digitalisering er. UiO tilbyr kurset Digitalisering som gjennomføres hvert høstsemester med oppstart 23. september 2020. Kurset er en del av det erfaringsbaserte masterprogrammet IT og ledelse, og passer for alle som har litt erfaring fra organisasjonsendringer og/eller digitaliseringsprosjekter i offentlig eller privat sektor.

Vil du vite mer?

Finn informasjon om kursene www.uio.no/it-ledelse/ eller kontakt oss på itogledelse@ifi.uio.no

Referanser

Gregory, R., Wagner, H.-T., Tumbas, S., & Drechsler, K. (2019). At the Crossroads between Digital Innovation and Digital Transformation. Paper presented at the ICIS 2019, Munich, Germany.

Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. The Journal of Strategic Information Systems, 28(2), 118-144. doi:https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003

Om videreutdanning innen IT og ledelse

Enkeltkurs:

• Du kan ta frittstående enkeltkurs som krever generell studiekompetanse og minimum to års relevant yrkeserfaring.

Mastergrad:

• Du kan ta en mastergrad på deltid.

• Du velger selv rekkefølgen på emnene.

• Opptak til masterprogrammet krever generell studiekompetanse, minimum to års relevant yrkeserfaring og fullført utdannelse på 180 studiepoeng.

• En erfaringsbasert mastergrad på 90 studiepoeng kan også gi grunnlag for opptak til forskerutdanning/ph.d.

Vil du vite mer?

Finn informasjon om kursene

www.uio.no/it-ledelse/ eller kontakt oss på itogledelse@ifi.uio.no