ANNONSEBILAG FRA UNIVERSITETET I OSLO

– For å oppnå god effekt bør digitaliseringsteknologiene samspille med virksomhetens øvrige systemer, forklarer Egil Øvrelid, fagansvarlig for årsenheten i IT-arkitektur ved Universitetet i Oslo.
– For å oppnå god effekt bør digitaliseringsteknologiene samspille med virksomhetens øvrige systemer, forklarer Egil Øvrelid, fagansvarlig for årsenheten i IT-arkitektur ved Universitetet i Oslo.

Digitaliseringsteknologi og prosessinnovasjon

– Digitalisering omhandler bruk av digital teknologi til å skape mer effektive prosesser i virksomheter og i samfunnet, forteller postdoktor Egil Øvrelid ved Institutt for informatikk.

ANNONSEBILAG FRA UNIVERSITETET I OSLO
ANNONSEBILAG FRA UNIVERSITETET I OSLO

Egil Øvrelid og Tor-Morten Grønli er kursansvarlige for Digitaliseringsteknologi og prosessinnovasjon som inngår i kursporteføljen til etter-og videreutdanningstilbudet ved UiO. Kurset passer blant annet for deg som er IT-rådgiver, prosjektleder, utvikler, eller en annen stilling som innebærer IT-ansvar.

Prosessinnovasjon

Den omtalte formen for digitalisering kalles ofte prosessinnovasjon (Davenport 1993). Prosessinnovasjon kan omhandle effektivisering av mange ulike typer prosesser. Eksempler er:

• Effektivisere informasjons- og pasientflyt mellom ulike avdelinger på et sykehus (Bygstad and Øvrelid 2020, Øvrelid og Sanner 2020)

• Automatisere regnskaps- og lønnsprosesser (Osmundsen og Iden 2019)

• Automatisere bedriftsinntjeningsrapporter i et mediekonsern (Lacity and Wilcocks 2016)

Digitaliseringsteknologier er sentrale i bestrebelsene med å skape mer effektive prosesser. Noen eksempler på digitaliseringsteknologier er Robotic Process Automation (RPA), Internet of Things (IoT), maskinlæring og distribuerte mobile beslutningssystemer.

Samspill med etablerte systemer

– For å oppnå god effekt bør digitaliseringsteknologiene samspille med virksomhetens øvrige systemer. Dette bringer arkitekturperspektivet inn, forklarer postdoktor Egil Øvrelid ved Institutt for informatikk.

Øvrelid henviser til at nyere litteratur understreker viktigheten av å tenke agilt i utviklingen av digitale tjenester (Bloomberg 2013). En mulig løsning er å dele opp i tungvekts- og lettvektsteknologier (Bygstad 2017), der den etablerte systemporteføljen som forvalter sikkerhet og konsistens struktureres på en måte som gjør at den kan samspille med moderne lettvekst-It som apper, ioT gjennom grensesressurser (Ghazwaneh and Henfridsson 2013).

Hvordan jobbe med digitaliseringsteknologi for å oppnå prosessinnovasjon?

– Her er agile metoder å fortrekke, understreker Tor-Morten Grønli.

Agile metoder som adresserer både styringen (Scrum / Kanban / Lean) og forvaltningen (DevOps) av IT-prosjektene, og kan passe både i store, mellomstore og mindre prosjekter (Lwakatare et al., (2019). Den kontinuerlige diskursen mellom DevOps og utvikling kan føre til at man kan utforske innovasjon igjennom å bruke arkitektur og kontinuerlig integrasjon som dokumentasjon på agilitet og arkitektur (Mikkelsen, Grønli and Kazman, 2019).

Om master i IT-ledelse

Enkeltkurs:

• Du kan ta frittstående enkeltkurs som krever generell studiekompetanse og minimum to års relevant yrkeserfaring.

Mastergrad:

• Du kan ta en mastergrad på deltid.

• Du velger selv rekkefølgen på emnene.

• Opptak til masterprogrammet krever generell studiekompetanse, minimum to års relevant yrkeserfaring og fullført utdannelse på 180 studiepoeng.

• En erfaringsbasert mastergrad på 90 studiepoeng kan også gi grunnlag for opptak til forskerutdanning/ph.d.

Vil du vite mer?

Finn informasjon om kursene www.uio.no/it-ledelse/ eller kontakt oss påitogledelse@ifi.uio.no