ANNONSEBILAG FRA UNIVERSITETET I OSLO

Bendik Bygstad, Universitetet i Oslo
Bendik Bygstad, Universitetet i Oslo

Hvordan kan IT-arkitektur skape muligheter for innovasjon?

I lys av økende digitalisering må tradisjonelle virksomheter levere nye digitale tjenester og produkter for å overleve, dermed blir IT-arkitektur stadig viktigere.

ANNONSEBILAG FRA UNIVERSITETET I OSLO
ANNONSEBILAG FRA UNIVERSITETET I OSLO

– Vi snakker ofte om at prosjekter trenger både backend- og frontend-kompetanse for å kunne realisere nye digitale tjenester. Vi trenger backend-kompetanse på databaser, transaksjoner og integrasjon- og frontendkompetanse på brukergrensesnitt og interaksjon forklarer Knut Rolland.

– Uavhengig av om vi jobber med backend eller frontend er man i siste instans avhengig av god arkitektur. Enkelt forklart, så innebærer arkitektur overordnet design av komponenter og sammenhengene mellom disse komponentene, skyter Bendik Bygstad inn.

Kontinuerlig innovasjon

Arkitektur utgjør grunnstrukturen som muliggjør nye digitale tjenester og tilgjengeliggjøring av gamle digitale tjenester i nye digitale kanaler og sammenhenger. Gammelt må passe sammen med nytt, eller skiftes helt ut – hyppigere enn tidligere. Tradisjonelt har IT-arkitektur handlet om å sikre den totale kvaliteten til IT-systemene vi lager i form av for eksempel pålitelighet, sikkerhet, ytelse, og responstid. Teknisk kvalitet er selvsagt fremdeles helt avgjørende, men i tillegg kommer kravet om at vi må designe IT-systemer som muliggjør kontinuerlig innovasjon. Fra forskningslitteraturen vet vi at arkitekturer som er lagdelte og modulariserte i kombinasjon med fleksible og de-sentraliserte styringsstrukturer øker mulighetene for innovasjon (Tiwana og Kosynski, 2010; Yoo et al., 2010).

Fire suksessfaktorer

I praksis er dette krevende, og ny arkitekturkompetanse blir nødvendig. Det er flere grunner til dette:

  1. IT-arkitekturer utvikles over flere år og gjerne på tvers av ulike systemer og platt- former. Det betyr at IT-arkitekter trenger å lage transisjonsstrategier mellom gamle og nye løsninger. For å kunne gjøre dette trenger IT-arkitekten å kjenne til både ny teknologi som skyplattformer, APIer og micro services – samtidig som man har innsikt i gamle såkalte legacy systemer.
  2. Det kan være nødvendig for større bedrifter å snu trenden fra å outsource IT-arkitekter til i større grad å ha egne IT-arkitekter.
  3. For at bedrifter skal kunne skape arkitekturer som muliggjør innovasjon – det vil si ny bruk av digitale løsninger som gir verdi for forretning og kunder, kan ikke IT-avdelingen jobbe alene. Forretning- og IT-ressurser må jobbe på en integrert måte.
  4. Virksomheter må etablere nye styringssystemer og riktige kombinasjoner og balanse av lettvekts IT og tungvekts IT (Bygstad, 2017). Dette er noe av det vi har funnet fra vår egen forskning på IT-arkitektur og innovasjon som vi bruker som grunnlag i våre erfarings-baserte kurs.

Bygg opp egen IT-ekspertise

Ved UiO tilbyr vi eget kurs i IT-arkitektur for deg som ønsker et kompetanseløft. Kurset kan inngå som en del av en mastergrad i IT og ledelse.

Vil du vite mer?

Finn informasjon om kursene www.uio.no/it-ledelse/ eller kontakt oss på itogledelse@ifi.uio.no

Referanser

Tiwana, A., & Konsynski, B. (2010). Complementarities between organizational IT architecture and governance structure. Information Systems Research, 21(2), 288-304.

Yoo, Y., Henfridsson, O., & Lyytinen, K. (2010). Research commentary—the new organizing logic of digital innovation: an agenda for information systems research. Information systems research, 21(4), 724-735.

Bygstad, B. (2017). “Generative innovation. A comparison between heavyweight and lightweight IT.” Journal of Information Technology. 32(2), 180-193.