ANNONSEBILAG FRA UNIVERSITETET I OSLO

Professor Audun Jøsang ved UiO.
Professor Audun Jøsang ved UiO.

Ledelse av informasjonssikkerhet og risikostyring

– Digitaliseringen former vår framtidige IKT-infrastruktur og derfor må digitaliseringen gjennomføres med innebygd informasjonssikkerhet for å være bærekraftig. Dette krever at IT-eksperter, ingeniører og systemutviklere har tilstrekkelig kunnskap om nettopp informasjonssikkerhet, sier professor Audun Jøsang ved UiO.

ANNONSEBILAG FRA UNIVERSITETET I OSLO
ANNONSEBILAG FRA UNIVERSITETET I OSLO

Ved UiO tilbyr vi videreutdanningskurset Ledelse av informasjonssikkerhet (ITLED4230). Kurset gir kunnskap om styring av informasjonssikkerhetsarbeid i organisasjoner, samt generell forståelse av prinsipper og teknologier for digital sikkerhet. Du lærer å foreta risikovurderinger, og grunnlag for å ta beslutninger om løsninger og teknologi for sikkerhet. Kurset kan inngå som en del av en mastergrad i IT og ledelse.

– Vi ser på det som et viktig samfunnsansvar å gi alle våre studenter kunnskap og kompetanse om digital sikkerhet, fortsetter Jøsang som også leder forskningsgruppen for digital sikkerhet ved Institutt for informatikk.

Integrert informasjonssikkerhet

Obligatoriske moduler i informasjonssikkerhet og risikostyring er integrert i alle våre studieprogrammer.

– IT-eksperter uten kunnskap om IT-sikkerhet er som bygningsarkitekter uten kunnskap om brannsikkerhet. Det ville være uforsvarlig å utdanne bygningsarkitekter uten å gi dem kunnskap om brannsikkerhet. På samme måte er IT-utdanning uten obligatoriske moduler i informasjonssikkerhet like uforsvarlig, sier Jøsang.

Splitter nytt masterprogram

IFI har opprettet et 2-årig masterprogram i informasjonssikkerhet, for deg som vil rendyrke interessen og skaffe deg ekspertise innen IT-sikkerhet.

– Her lærer studentene alt fra grunnleggende IT-sikkerhet, via systemutvikling med innebygd informasjonssikkerhet og personvern, til avansert etisk hacking for å gjøre sikkerhetstesting av IT-systemer, avslutter professoren.

Om videreutdanning innen IT og ledelse

Enkeltkurs:

• Du kan ta frittstående enkeltkurs som krever generell studiekompetanse og minimum to års relevant yrkeserfaring.

Mastergrad:

• Du kan ta en mastergrad på deltid.

• Du velger selv rekkefølgen på emnene.

• Opptak til masterprogrammet krever generell studiekompetanse, minimum to års relevant yrkeserfaring og fullført utdannelse på 180 studiepoeng.

• En erfaringsbasert mastergrad på 90 studiepoeng kan også gi grunnlag for opptak til forskerutdanning/ph.d.

Vil du vite mer?

Finn informasjon om kursene

www.uio.no/it-ledelse/ eller kontakt oss på itogledelse@ifi.uio.no