ANNONSEBILAG FRA UNIVERSITETET I OSLO

FLEKSIBELT KURSTILBUD: Postdoktor Egil Øvrelid og førsteamanuensis Katja Maria Hydle jobber tett med DnB og DigitalNorway, for å utforme målrettede kompetansehevingstilbud. Foto: UiO.
FLEKSIBELT KURSTILBUD: Postdoktor Egil Øvrelid og førsteamanuensis Katja Maria Hydle jobber tett med DnB og DigitalNorway, for å utforme målrettede kompetansehevingstilbud. Foto: UiO.

Videreutdanning innen IT og ledelse

Trenger du faglig utvikling eller inspirasjon? Sørg for et kompetanseløft som er relevant for deg og dine karrieremål. Vårt videreutdanningsprogram er tilpasset deg som er i jobb.

ANNONSEBILAG FRA UNIVERSITETET I OSLO
ANNONSEBILAG FRA UNIVERSITETET I OSLO

Institutt for informatikk tilbyr frittstående enkeltkurs eller et masterprogram innen IT og ledelse. Du får faglig oppdatering fra ledende forskere og anerkjente gjesteforelesere. Når dine erfaringer og problemstillinger møter vår forsknings-baserte innsikt, skaper vi sammen en unik læringsarena for kompetanseheving og karriereutvikling.

Bedre beslutningsgrunnlag

En erfaringsbasert master kan være et viktig steg videre i din karriere. Studiet er beregnet for deg som har arbeidserfaring, og som ønsker å formalisere noe av den kompetansen du har tilegnet deg.

- Studiet har gitt meg en større trygghet i arbeidshverdagen, til glede for meg og min arbeidsgiver.

Terje Fjeld, leder MARKETS IT Maintenance and Development, DnB ASA

Ved å se praksis og forskning i sammenheng oppnår du faglig fordypning og ny innsikt innen områder som håndtering av kompleksitet, forholdet mellom mennesker og organisasjon, endring, strategi, læring, innovasjon, beslutnings-teori og styring. Det gjør deg mer attraktiv, du kan kvalifisere deg til nye oppgaver, og tilføre arbeidsgiveren din oppdatert forskningsbasert kunnskap.

Attraktivt for næringslivet

I en stadig mer digital verden trengs det flere ansatte med digital kompetanse.

Arbeidsgivere må legge til rette for kompetanseheving hos sine medarbeidere. Et glimrende eksempel på dette er den unike avtalen mellom UiO og DnB som knytter akademia og næringslivet tettere sammen.

Det er i dag akutt mangel på IT-arkitekter i Norge. DnB har derfor gått i gang med å utdanne egne IT-arkitekter gjennom utdanningsprogrammet, Architect Greenhouse, som bedriften utvikler i samarbeid med UiO.

– Du blir ikke IT-arkitekt over natten. Det blir du etter mange års erfaring, og det har verken vi eller samfunnet tid til å vente på, sier konserndirektør for IT i DNB, Alf B. Otterstad.

– Flere store bedrifter har behov for IT-arkitekter, og DNB har vært tydelig på at hensikten med dette utdanningsprogrammet er at det skal komme hele samfunnet til gode. Vi ønsker flere velkommen inn i dette samarbeidet, sier dekan ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, Morten Dæhlen.

Om IT og ledelse

Enkeltkurs:

• Du kan ta frittstående enkeltkurs som krever generell studiekompetanse og minimum to års relevant yrkeserfaring.

Mastergrad:

• Du kan ta en mastergrad på deltid.

• Du velger selv rekkefølgen på emnene.

• Opptak til masterprogrammet krever generell studiekompetanse, minimum to års relevant yrkeserfaring og fullført utdannelse på 180 studiepoeng.

• En erfaringsbasert mastergrad på 90 studiepoeng kan også gi grunnlag for opptak til forskerutdanning/ph.d.

Vil du vite mer?

Finn informasjon om kursene www.uio.no/it-ledelse/ eller kontakt oss påitogledelse@ifi.uio.no