ANNONSEBILAG FRA HPE

HPE tilrettelegger for kunstig intelligens i energisektoren

Tar data ut av siloer og tilbyr rammeverk for AI og analyse av store datamengder.

Publisert Sist oppdatert

I en tid hvor vi må søke nye bærekraftige, motstandsdyktige og skalerbare løsninger for fremtidens energibehov, er det avgjørende å sikre nødvendig energiforsyning for å opprettholde politisk og økonomisk stabilitet. Samtidig er energisektoren et komplekst «system av systemer» som berører hvert hjørne av verden og består av et enormt antall variabler som skaper utfordringer med å ta gode beslutninger. Dette er en av de viktigste faktorene og motivasjon for HPEs forskning og utvikling for å understøtte utvikling av kunstig intelligens, som benyttes i simulering, optimering, automatisering og beslutningsstøtte for energisektoren.

– Selv i 2024 er det veldig utfordrende å beregne fremtidens energiproduksjon og -behov med de beste verktøyene som er tilgjengelig. Å forutse konsekvensene av handlinger som påvirker andre deler av verdikjeden er i mange tilfeller ikke mulig. Vi ser derfor stadig flere private og offentlige prosjekter rundt i verden som tar i bruk kunstig intelligens for å bedre forstå disse sammenhengene, og samtidig knytte til seg kunnskapssterke forskningsressurser, sier Knut-Vidar Rognli, Vertical lead, Energy & Science i Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Knut-Vidar Rognli, Leader of Energy & Science Industries in HPE

Han peker på artikkelen "Why AI and energy are the new power couple" publisert av Det internasjonale energibyrået (IEA) som understreker behovet for å bruke AI-modeller for å håndtere komplekse problemstillinger i energisektoren.

– En av de vanligste bruksområdene for AI i energisektoren har vært å forbedre eksisterende prognoser for tilbud og etterspørsel. Å utvikle en bedre forståelse av når fornybar energi er tilgjengelig, når den trengs og hvordan den kan transporteres, er avgjørende for neste generasjons kraftsystemer. Nå utvikler vi nye verktøy basert på kunstig intelligens for å bistå energisektoren i omstillingen til en mer bærekraftig energiproduksjon, sier Rognli.

Må åpne siloene på en sikker måte

I løpet av de siste 10 årene har selskap i økende grad benyttet skytjenester for en mer fleksibel forvaltning av IT-tjenester. Samtidig skjer det en rask økning av mengde data som må fanges, lagres, sikres og behandles i henhold til bestemte lovverk eller skjermes av andre årsaker.

– Utviklingen har ført til en splittelse av hvor data blir lagret, anvendt og sikret, enten på en lokal driftstjeneste eller på offentlige skytjenester. Dette fører til at data blir lagret i siloer og spredt over ulike domener. Arbeidet med å klargjøre data til bruk for en samlet analyse og integrasjon i moderne systemer blir derfor tidkrevende, og ender ofte med dårlig kvalitet.

I Norge har vi over lang tid bygd opp kompetanse for å støtte energiomstillingen. Rognli peker på Institutt for Energiteknikk (IFE), et av få kompetansesentre som besitter unik ekspertise og internasjonal erfaring fra hele verdikjeden til energimarkedet.

– IFE arbeider for å sikre at modellene de har utviklet for å forutse endringer i markedet for produksjon og bruk av kraft, kan forvaltes ansvarlig slik at data ikke misbrukes av fremmede nasjoner eller organisasjoner. Dette handler om sikring av kritiske data som er viktige for nasjonal sikkerhet, selskaper og samfunnet som sådan. Et svært viktig sikkerhetsarbeid, sier Rognli.

Redusere kompleksitet og tilrettelegge for analyse i hele verdikjeden

HPE har alltid fokusert på innovasjon og transformasjon, og har vært involvert i mange teknologiske og industrielle gjennombrudd siden etableringen i 1939. Med tanke på energimarkedet som i større grad må forstå, analysere og anvende data for å løse sine utfordringer ser HPE sitt bidrag i 3 dimensjoner:

1. Evnen til å samle, tilgjengeliggjøre og sikre data gjennom hele verdikjeden.

2. Evnen til å redusere kompleksiteten i en stadig mer krevende teknologisk hybrid verden.

3. Evnen til å bruke riktige data for å ta verdifulle beslutninger.

For å skape verdi i disse dimensjonene har HPE utviklet et rammeverk, Edge to Cloud Adoption Framework, for å systematisk analysere og støtte selskapers evne til å benytte og kontrollere data i en hybrid verden med både offentlige og private skytjenester.

Kundehistorie: Danfoss

Danfoss leverer et omfattende utvalg av produkter og løsninger til energi- og industrisektoren, eksempelvis til oppvarming, kjøling og kraftproduksjon. Med 97 fabrikker over hele verden har det danske selskapet doblet omsetning i løpet av de siste fem årene og er fortsatt i sterk vekst.

For mange selskap er Danfoss den foretrukne avkarboniseringspartneren på tvers av noen av de mest utslippstunge sektorene. Danfoss har vært igjennom en stor digital omstilling og fått bistand av HPE som transformasjonspartner og leveranse av HPE GreenLake skytjenester. Med denne plattformen kan Danfoss skalere sine IT-tjenester etter behov, og samtidig reduserer kompleksitet en i hybrid verden slik at de får tilgang til de riktige dataressursene på riktig måte, til rett tid. Selskapet har også unyttet HPEs datasentertjenester med høye krav til sikkerhet bærekraft.

Samarbeidet har også ifølge Danfoss medført at de kan bruke mer tid på innovasjon, frigjøre dataressurser fra rutineoppgaver, og dermed bruke mer tid ute i markedet sammen med kunder.

Økende behov for HPC-teknologi

HPC-teknologi (High Performance Computing) har i årtier vært et spesialisert område for å løse unike problemstillinger innen forskning og utvikling. Nå ser HPE at behovet for HPC-teknologier sammenfaller med bedriftens behov for avanserte analyser og trening av modeller for maskinlæring og kunstig intelligens. Lars Christian Nilsen, Architect and Data Management specialist in HPE, forteller mer om teknologien.

– Åpen kildekode har revolusjonert mulighetene for bruk av kunstig intelligens, og problemet i dag er ikke mangel på teknologi og verktøy, men å finne en bærekraftig operasjonell modell som utnytter mulighetene uten å låse seg til enkeltstående teknologiplattformer, sier Nilsen.

Kundehistorie: Eni

Lars Christian Nilsen, Architect and Data Management specialist in HPE.

Utviklingen av HPC-teknologi hos energiselskapet Eni viser tydelig hvordan kontinuerlig tilpasning av avansert teknologi er en av nøkkeldriverne for endring i selskapet. Den nye plattformen som lanseres i 2024 vil støtte Eni med å optimalisere beregning og optimalisering av tradisjonell olje- og gass-applikasjoner, og samtidig gi beslutningsstøtte for investeringer i ny og bærekraftig energiproduksjon.

Eni vil dra nytte av et av de kraftigste industrielle datasystemene i verden for å øke sin innsats innen innovasjon og digitalisering. Systemet vil bli installert i selskapets energieffektive grønne datasenter i Italia, som oppgraderes for å støtte HPEs direkte væskekjøling (DLC), en teknologi som kjøler ned dataintensive systemer med mindre energibruk enn luftkjølte systemer.

HPE har bygget 6 av de 10 mest energieffektive superdatamaskinene i verden i henhold til Green500-listen publisert i november 2023, og har nylig levert noen av de kraftigste AI-superdatamaskinene for å hjelpe forskere og data-analytikere med å få raskere og bedre datainnsikt i det viktige arbeidet.

HPE har også levert løsninger for Lumi-prosjektet i Finland, Europas kraftigste superdatamaskin og verdens kraftigste superdatamaskin ved Frontier/Oak Ridge National Laboratory, med støtte fra US Department of Energy.

Kundehistorie: Aker BP

I Norge har Aker BP og HPE nylig signert en 5-årig avtale om å samarbeide om HPC-teknologi for subsurface-data.

I samarbeidet med Aker BP skal HPE bygge, installere og proaktivt støtte en ny HPC-løsning for Aker BPs undergrunns-aktiviteter. Den nye plattformen vil levere høy-ytelses databehandling, massiv lagring av parallelle filer og nettverkskommunikasjon for å støtte seismisk prosessering og bildebehandling, inversjon og reservoarmodellering. Aker BPs ambisjon med dette prosjektet er å forbedre nøyaktigheten og effektiviteten i leting og feltutvikling ved hjelp av et massivt parallelt databehandlingssystem for seismisk databehandling og modellering.

"Dette nye HPC-systemet vil være et viktig verktøy i vårt daglige arbeid med seismiske data for å gi bedre undergrunns-forståelse og gjøre det mulig for Aker BP å støtte økt verdiskaping i våre produserende eiendeler og innen leting", sier Espen Birger Raknes, senior geofysiker i Aker BP. 

Etablerer flere ekspertsentre for energisektoren

I 2022 flyttet HPE sitt hovedkontor fra Silicon Valley til Houston som er en av verdens «hovedsteder» for energimarkedet. Her har HPE bygget opp et svært kompetent miljø av eksperter som jobber på tvers av energisektoren.

– Vi har etablert samarbeid med flere selskap som utvikler programvare og tjenester for en hybrid verden med både offentlige og private skytjenester. Her jobber vi også med AI-modeller som sikrer at innovasjon og intellektuell eiendom blir beholdt internt. Videre investerer HPE mye i teknologi for å få ned energiforbruket, og samtidig skape plattformer som til enhver tid kan rapportere om energiforbruket og hvilke typer energi som benyttes.

– Kravet til dagens AI modeller er enorme, og det er derfor svært viktig at fremtidens infrastruktur klarer å optimalisere energiforbruket, sier Nilsen.

Samler energibransjen på Fornebu

De siste fire årene har HPE Norge aktivt samarbeidet med Energy Valley, en kompetanse- og teknologiklynge for den norske energibransjen. Dette er en viktig arena for å finne felles løsninger på noen av de mest kritiske utfordringene samfunnet står overfor.

– Som eksempel på felles aktiviteter skal vi 30. april på Aker Tech-house/Fornebu samle industriledere, institusjoner, teknologer og ingeniører fra hele energisektoren i Norge. Tema for dagen blir hvordan vi kan utvikle bærekraftige løsninger for fremtiden, skape rom for praktisk bruk av AI og samtidig sikre at data blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

– Vi er tilgjengelige for diskusjoner med både data-arkitekter, AI-spesialister, partnere og andre interesserte. For oss er det aller viktigste å lære og bidra til energiomstillingen, avslutter Nilsen.

Ta kontakt med HPE for mer informasjon om arrangementet:
Rognli, Knut-Vidar rognli@hpe.com