ANNONSEBILAG FRA TXONE

TXOne Networks beskytter og bekjemper cybersikkerhetsrisikoer i industri og kritiske infrastruktursektorer i Norden

TXOne Networks målsetning er å beskytter industrikunder mot alle typer cyberangrep og hjelper dem med å holde driften i gang.

ANNONSEBILAG FRA TXONE

TXCone sikrer påliteligheten og sikkerheten til industrielle kontrollsystemer (ICS) og driftsteknologi (OT) miljøer gjennom sin "OT Zero Trust" metodikk. Dermed tjener kundene på TXOne Networks sine nettverksbaserte og endepunktbaserte løsninger for å sikre deres OT-nettverk og driftkritiske enheter i sanntids etter en «forsvars-i-dybde» metodikk. TXOne Networks OT Zero Trust-tilnærming går langt utover tradisjonelle cyberforsvar i OT systemer ved å løse sikkerhetsutfordringer raskere, strømlinjeforme administrasjon og overvåkning samt å redusere cyberdefensive overhead.

Et team i vekst

Vi ser at organisasjoner som er berørt av kritiske infrastruktur, har stor etterspørsel etter industrielle cybersikkerhetsløsninger. Derfor styrker TXOne Networks sin tilstedeværelse i Nord-Europa. For ytterligere å forbedre sin kundeservice og løsningsportefølje, bygger TXOne Networks opp et dedikert kanal-, teknisk- og markedsteam for Norden. Teamet, som startet med én ansatt for ett år siden, består i dag av tre ansatte og vokser kontinuerlig. Vi har per i dag 9 ledige stillinger som skal bestettes så fort vi klarer å få de rette ressursene. Sammen med sterke lokale distribusjons-, løsnings- og implementeringspartnere, sikrer selskapet OT-systemene til sine industrielle kunder mot opportunistiske cyberkriminelle så vel som statsstøttede cyberangrep. Skandinavia er et veldig viktig marked for oss. Men, selv utenfor Skandinavia ser vi sterkt økende behov for denne typen produkter og løsninger. Den globale veksten vil gi positive ringvirkninger for våre kunder og utviklingen av løsningene samt den samlede etterretningen vi til enhver tid sitter på.

Økt behov for spesial kompetanse

På grunn av, digital transformering og de geopolitiske utfordringene vi står ovenfor om dagen, står kritiske infrastrukturleverandører slik som som olje- og gassindustrien, for tiden overfor en rekke utfordringer med å sikre sine OT-miljøer. For å bedre hjelpe lokale kunder med å beskytte mot cybertrusselen, hjelper TXOne Networks dem med å lukke det eksisterende gapet i grensesnittet mellom IT- og OT-infrastrukturer. Med sin omfattende løsninger og tjenesteportefølje for inspeksjon, endepunktbeskyttelse og nettverksforsvar, sikrer TXOne kundenes tilkoblede OT- og IT-domener. Dette vil styrker deres evne til å beskytte, svare på og gjenopprette fra cybersikkerhetshendelser samt å holder driften i gang.

Nye forretningsimpulser i Norden

Carl-Johan Dahlgren, forretningsutviklingssjef, Nordics,.

En del av TXOne Networks nordiske team er den nye forretningsutviklingssjefen Nordics, Carl-Johan Dahlgren. Den erfarne cybersikkerhetseksperten har en B.Sc. i elektroteknikk og studerte telekommunikasjon ved Anglia Polytechnic i Cambridge UK. Etter karrierefaser i anerkjente selskaper som Hewlett-Packard, Cisco og Orange Business Services, var han en av de første ansatte som bygget opp virksomheten til Fortinet i Sverige. Carl-Johan utnytter kunnskap fra både IT og OT fra sine tidligere jobber for å bygge og sikre TXOne Networks sin posisjonering som en OT-cybersikkerhetsekspert. Vi søker å gjøre dette med et partnerlandskap i verdensklasse og kunder som er 100 % fornøyde med løsningene.