ANNONSEBILAG FRA DELL TECHNOLOGIES

Edge computing gir raskere og bedre utbytte av 5G

Utbyggingen av 5G er i full gang i Norge, og åpner for en rekke bruksområder. 5G krever imidlertid at man tenker nytt.

ANNONSEBILAG FRA DELL TECHNOLOGIES

I 2020 måtte hele verden nærmest over natten ta i bruk digitale plattformer for å kommunisere. Hvis du ikke forsto viktigheten av teknologi før – så gjorde du det i hvert fall da.

Teknologi som gjør livene våre enklere og bedre vil fortsette å utvikle seg med stormskritt, og 5G og «edge computing» kommer til å stå helt sentralt i denne utviklingen de neste årene. Edge computing innebærer at man flytter datasenteret ut i «kanten av nettverket» der dataene oppstår.

Dell kom med en ny generasjon servere i 2021 spesielt designet for bruke i edge. Disse er basert på Intel Xeon-prosessorer med støtte for PCI Express 4.0. Denne utgaven av teknologien er dobbelt så rask som forrige generasjon.

Så hva har 5G med edge computing å gjøre? Jo – selv om 5G også handler om høye overføringshastigheter, er den kanskje viktigste fordelen med 5G den ekstremt lave forsinkelsen («latency»). Det er denne lave forsinkelsen som gjør at mobiloperatørene snakker om at 5G åpner for nye bruksområder innenfor alt fra robotkirurgi til selvkjørende biler. Bruksområder som skaper store datamengder som må analyseres raskt, og hvor resultatet må overføres og gjøres tilgjengelig andre steder i nettverket med minimal forsinkelse.

Dette vil virkelig sette fart på utviklingen av tingenes internett (IoT) innenfor områder som smarte byer, fabrikker, robotkirurgi eller vindparker.

Ifølge analyseselskapet Markets & Markets ventes markedet for edge computing å vokse med 34 prosent innen 2025, fra 3,6 milliarder dollar i 2020 til 15,7 milliarder dollar i 2025. KPMG skriver i en rapport at de tror 5G og edge computing kommer til å spille en nøkkelrolle i å få fart på verdensøkonomien igjen etter pandemien.

Etter hvert som 5G-nettene bygges ut i Europa, vil det være de områdene som omfavner edge computing som vil ha best utbytte av 5G-teknologien.

Edge computing er tett knyttet opp mot en annen komponent i hybride skyløsninger, nemlig små modulære servere og containerbaserte tjenester som enkelt kan flyttes når behovene endrer seg. Dette reduserer avstanden mellom der dataene prosesseres og der funksjonaliteten brukes i nettverket. Dette er viktig når man skal bygge pålitelige og tidskritiske sanntidstjenester, der selv sekunders forsinkelse ikke er akseptabelt. Enten det gjelder en sensor som overvåker en produksjonslinje på en fabrikk eller en sensor som varsler når et eldre familiemedlem har falt.

Jeg mener edge er den siste biten som mangler i cloud computing-puslespillet: Edge er den optimale løsningen for sensitive og lite tidskritiske data. Jeg vil også presisere at colocation-datasentre og offentlige skytjenester fortsatt har sin plass i skymiksen. For at virksomheter skal kunne optimalisere sine digitale tjenester og innovere innenfor områder som for eksempel smarte hjem og smarte byer, oljerigger eller fabrikker, må man velge den løsningen som på en best mulig måte tilfredsstiller de forretningsmessige behovene.

Edge computing legger grunnlaget for oppkoblede tjenester via 5G. Det vil kunne få stor betydning for mange ulike bransjer – som produksjonsbedrifter, helsevesen og i transportsektoren. Og det vil gjøre det mulig å komme raskere i gang med å utnytte alle fordelene med 5G.

Det gir mening både operasjonelt og finansielt å flytte arbeidslaster som tidligere kjørte i et stort datasenter til et lite «mikro-datasenter» nær brukerne, slik at tidskritiske data kan prosesseres raskere.

Denne teksten sto først på trykk i Finansavisen.

About the Author: Geir Rostadmo-Strømme