ANNONSEBILAG FRA DELL TECHNOLOGIES

Skap verdi umiddelbart der dataene oppstår

Det skjer mye «business» ute i edge i dag. Det fører med seg en hel del ekstra kompleksitet. Slik kan du forenkle din edge, og skape forretningsverdi umiddelbart.

ANNONSEBILAG FRA DELL TECHNOLOGIES
ANNONSEBILAG FRA DELL TECHNOLOGIES

Det finnes mange definisjoner av «edge», men i Dell Technologies er vi opptatt av hvorfor kundene våre bryr seg om edge. Derfor er vår definisjon av edge: der data utnyttes for å skape umiddelbar og viktig verdi.

Edge er ikke bare et sted, men flere lokasjoner hvor virksomhetsverdien skapes. For de som jobber i produksjon er det kanskje på fabrikken. For butikkarbeidere skjer det i butikken. For bønder skjer det på jordet. For helsepersonell er det på operasjonsalen, i ambulansen eller på behandlingsstua.

Utrullingen av 5G vil være triggeren for den enorme dataveksten. Det vil bidra til at flere enheter kan kobles til mobile nettverk fra flere lokasjoner, og flytte data mange ganger raskere enn det som er mulig i dag. Dette vil virkelig sette fart på utviklingen av tingenes internett (IoT) innenfor områder som smarte byer, fabrikker, robotkirurgi eller vindparker.

Ved å utnytte dataprosessering i ytterkanten av nettverkene, kan vi fange data og skape ny verdi på disse stedene for å løse utfordringer og problemer på nye måter. I dag kan vi analysere datasett som er for store til å flyttes, eller som krever umiddelbar respons, uten at det må innom en sentral lokasjon.

Voldsom vekst

Edge er driveren bak nye teknologimønstre. Ifølge analyseselskapet IDC, kjører mindre enn 20 prosent av prosesser på edge-infrastruktur i dag. I 2024 – altså om litt over to år – vil det tallet være over 90 prosent, mener de. IDC hevder også at over halvparten av all IT-infrastruktur som rulles ut i 2023 vil plasseres i ytterkanten av nettverket.

Vi kommer fortsatt til å ha datasentre og skyer, men veksten i arbeidslaster og innovasjon i måten å løse utfordringer på vil skje i ytterkanten av nettverket. Mange av de eksisterende applikasjonene og prosessesene vil trolig fortsatt kjøres fra datasentre, men vi forventer å se mer spredt infrastruktur som flytter teknologien nærmere brukerne.

All denne infrastrukturen vil generere enorme mengder data, og det vil kreves mye kapasitet til å behandle disse dataene. Konkurransefortrinnet framover vil være evnen til å trekke slutninger fra tidskritiske data, skape nær sanntidsinnsikt ved å bruke dataene der de er.

Tre utfordringer

Nye og framvoksende teknologier fører alltid med seg utfordringer, og slik vi ser det, er det særlig tre edge-relaterte utfordringer virksomheter strever med:

1. Utfordrende plasseringer

Skal man skape seg konkurransefortrinn, må man utnytte tidskritiske data i eksterne – ofte krevende eller plassbegrensede miljøer. Fordelene ved å installere prosesseringskraft i nærheten av der dataene skapes er mange, men det krever spesielt utstyr om miljøene er varme, kalde, støvete, våte, utsatt for kraftige vibrasjoner og lignende. Man kan ikke kjøpe hyllevarer og forvente at de skal overleve veldig lenge i slike miljøer.

2. Datasiloer

Vi ser også at virksomheter løser utfordringer i spredt infrastruktur på lite hensiktsmessige måter. Ofte skjer det at en virksomhet finner et bruksområde hvor de kan teste edge-prosessering. De distribuerer en løsning som løser utfordringen. Ved neste korsvei ruller de ut en ny løsning for å løse neste problem. Også videre, også videre. Resultatet er at verdien som kunne vært realisert begrenses av antallet isolerte løsninger.

3. Større angrepsflate

Distribuerte applikasjoner, data og infrastruktur gir en større angrepsflate – både fysisk og digitalt – for aktører med uærlige hensikter. Selv om vi ønsker å hjelpe kundene våre til å bygge opp virksomhetene sine, er det alltid noen der ute som ønsker å finne måter de kan angripe virksomheter på. Vi kan ikke ignorere behovet for å opprettholde sikkerheten, og det er særlig viktig med distribuert infrastruktur.

Data er noe av det mest verdifulle virksomheter har i dag. Med tradisjonell infrastruktur og skyløsninger faller dataenes verdi jo mer tid som går. Det paradoksale er at verdien stiger igjen når dataene arkiveres. Da kan de brukes av kunstig intelligens og analyser for å få ny innsikt og utvikle bedre modeller i ytterkanten av nettverkene.

Det er viktig å ha den riktige teknologiske infrastrukturen for å utnytte dataenes potensial i alle stadier av verdikjeden. Men det er også en krevende og komplisert oppgave.

Dell kom med en ny generasjon servere i 2021 spesielt designet for bruke i edge. Disse er basert på Intel Xeon-prosessorer med støtte for PCI Express 4.0. Denne utgaven av teknologien er dobbelt så rask som forrige generasjon.

Dell Technologies har produkter, tjenester og løsninger for alle ledd i edge-forsyningskjeden. Fra datainnsamling ytterst i nettverket, til analysering i skyen og datasikkerhet i egne servere.

Har du lyst til å skape verdi av data i ytterkanten av nettverket, men trenger hjelp til å komme i gang? Ta kontakt med Dell Technologies i dag!

TA KONTAKT!

About the Author: Arild Hansen

Systemingeniør