ANNONSEBILAG FRA HPE

Skyen - er det så farlig hvor den er, og hvem som eier den?

Om vi spør Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) er svaret utvilsomt ‘JA’.

Publisert Sist oppdatert

Stadig flere viktige IT-løsninger baserer seg helt eller delvis på funksjonalitet som leveres fra en offentlig skytjeneste, typisk lokalisert utenfor Norge eller med forgreninger utenfor Norge. Samtidig er NSM tydelige på at «…de funksjonene samfunnet er mest avhengig av bør kunne leveres fra datasentre i Norge, eller funksjonene må kunne re-etableres i tide, for å kunne gi tilstrekkelig ytelse i fred, krise eller krig.». Hvordan kan IT-systemene i din virksomhet tilpasses det nye trusselbildet?

– Krise og krig synes dessverre ikke så fjernt unna i disse dager, og vi må også huske at kriser kan inntreffe helt uavhengig av geopolitisk uro. Tomra, en av våre store norske hjørnesteinsbedrifter, fikk smertelig erfare dette den 16. juli 2023, da selskapet ble utsatt for et omfattende cyberangrep som midlertidig satte viktige systemer ut av spill. Manuelle ‘workarounds’ ble løsningen for å holde driften gående, og sluttregningen for angrepet endte på omtrent 120 millioner kroner. Etterforskning avdekket at angriperne tok seg inn via flere systemer og plattformer, inkludert Windows, VMware og Azure. Men det er ikke bare private selskaper som blir utsatt. Stortinget ble utsatt for angrep både høsten 2020 og igjen i mars 2021, da inntrengere utnyttet sårbarheter i Microsoft Exchange. Politiets Sikkerhetstjeneste pekte på Russland som kilde til angrepene i 2020. Hva forteller dette oss om sikkerheten i skyløsningene til norske virksomheter, spør Thomas Kraft, administrerende direktør i HPE Norge og ekspert på hybride skyløsninger.

Thomas Kraft, administrerende direktør i HPE Norge og ekspert på hybride skyløsninger.

Han understreker at det ikke nødvendigvis er slik at en skyløsning som drives fra Norge alltid er sikrere enn en skyløsning som leveres utenfra.

– Selv om sikkerhet ikke nødvendigvis bestemmes av fysisk lokasjon har NSM et godt poeng når de sier at «…funksjonene må kunne re-etableres i tide, for å kunne gi tilstrekkelig ytelse i fred, krise eller krig.» Tiden det tar å re-etablere driften kan være kritisk, både for liv, helse og forretning. Samtidig vet vi at teknisk kompleksitet, språkbarrierer og distanse til de som kjenner løsningen ikke bidrar til raskere re-etablering når uhellet først er ute, sier Kraft.

«Den fjerde skyen»

Hewlett Packard Enterprise (HPE) snakker nå om «Den fjerde skyen», hvor de første tre peker på de store internasjonale leverandørene av offentlige skytjenester, mens den fjerde skyen er «skyen som kommer til deg».

– «Den fjerde skyen» betyr kort fortalt at du fortsatt kan ha IT-systemene trygt plassert i ditt eget datarom eller hos datasenterleverandøren. Og med et tjeneste-lag på toppen får du tilgang på løsningene med et grensesnitt som ligner på det du kjenner fra de offentlige skytjenestene. På den måten kan du administrere applikasjoner og data som på en moderne skyløsning, uten å gi slipp på kontrollen.

– En slik løsning holder utstyr, programvare og data der virksomheten vil den skal være,S samtidig som du har full kontroll på hvem som har tilgang. Vi er overbevist om at denne skymodellen vil bli enda viktigere i årene som kommer. Kanskje ikke som en erstatning for offentlige skytjenester, men som supplement for de løsningene og dataene som virksomheten er mest avhengig av, sier Kraft.

Bærekraftige skyløsninger

Skyløsninger handler ikke bare om sikkerhet, men også om bærekraft og energibruk.

EU estimerer at allerede i 2025 vil 80 prosent av alle data bli prosessert i smarte enheter nærmere brukeren, gjennom såkalt «edge computing». Vi mener derfor at tilgangen til både edge og skyen må skje på en måte som gir mest mulig effektiv og trygg behandling av data. Eller som EU sier oversatt til norsk: «…infrastrukturer som både er energieffektive og til å stole på vil være fundamentalt for bærekraftig bruk av edge- og sky-teknologier.»

– Dette handler ikke bare om sikkerhet og sårbarhet, men også om kostnader og bærekraft. Vi mener «Den fjerde skyen» kan hjelpe din virksomhet å finne den rette balansen, avslutter Kraft.

Ta kontakt med HPE for å lære mer om hvordan din virksomhet kan balanserer sikkerhet, funksjonalitet og bærekraft i «Den fjerde skyen».

Thomas Kraft thomas.kraft@hpe.com