ANNONSEBILAG FRA KINGSTON

5 grunner til å bruke SSD-er for datasenter. (Foto: Kingston)

Det åpnes opp for kraften: 5 grunner til å bruke SSD-er for datasenter

Høyere utholdenhet, bedre pålitelighet og forbedret ytelse er bare noen av grunnene til at du bør bruke datasenter-SSD-er i stedet for klient-SSD på serveren.

ANNONSEBILAG FRA KINGSTON

Datasenter-SSD-er (Solid State Drives) er spesielt utviklet for bruk i datasentra og for bruk på bedriftsnivå, mens klient-SSD-er er designet for bruk på forbrukernivå. Her er fem grunner til at du bør bruke datasenter-SSD-er i stedet for klient-SSD-er på en server:

1. Sterkere utholdenhet:

Datasenter-SD-er er designet for å håndtere et høyere volum av lese-/skriveoperasjoner gjennom levetiden sammenlignet med klient-SD-er. Dette betyr at de kan tåle kravene tilS datasentermiljøer der det er høy arbeidsbelastning og konstant etterspørsel etter datatilgang.

2. Bedre pålitelighet:

Datasenter-SD-er er bygget med komponenter som er mer robuste og har lengre levetid sammenlignet med klient-SSD-er. De er designet for å fungere 24/7, og de har tilleggsfunksjoner som beskyttelse mot strømtap og beskyttelse av datasti som bidrar til å forhindre tap av data.

3. Bedre ytelse:

Datasenter SSD-er er optimalisert for høy ytelse i datasentermiljøer. De tilbyr IOP-konsistens og forutsigbar lav latenstid (også kjent som Quality of Service) mens de betjener en intensiv lese-/skrivearbeidsbelastning. Dette betyr at de kan håndtere flere I/O-operasjoner per sekund, noe som gjør dem ideelle for bruk som krever høyhastighets datatilgang.

IO-ytelseskonsistens (QoS) for Klient kontra datasenter

Grafene viser forskjellen i ytelse mellom en klient-SSD (øverst) og en datasenter-SSD (nederst) når de utsettes for samme arbeidsbelastning.

Klient-SSD-grafen viser betydelige svingninger i IOPS (Input/Output Operations per Second) med en høy variasjonskoeffisient, spesielt under krevende arbeidsbelastninger. Denne inkonsekvensen er ikke ønskelig for datasenterkunder, siden den fører til inkonsekvent ytelse, noe som resulterer i langsomme responstider ved lesing eller skriving av data.

I kontrast viser datasenterets SSD-graf høyere og mer konsistent IOPS sammenlignet med klient-SSD-en. Den viser en lavere variasjonskoeffisient, noe som indikerer stabil ytelse og konsekvent lave responstider på tvers av ulike arbeidsbelastninger.

Konsekvent IOPS og forutsigbar lav ventetid, også kjent som Quality of Service (QoS), er avgjørende faktorer som vurderes for SSD-er av datasenterkvalitet.

4. Avanserte funksjoner:

Datasenter SSD-er har avanserte funksjoner som ende-til-ende-databeskyttelse, som sikrer at data er beskyttet i alle trinn av dataoverføringsprosessen. De har også funksjoner som maskinvarekryptering og sikker sletting, som bidrar til å beskytte sensitive data.

5. Testing og kompatibilitet:

SSD-er for datasenter er testet på serverplattformer med tredjeparts- og OEM RAID-kontrollere for å garantere kompatibilitet med denne maskinvaren.

Samlet sett kan bruk av datasenter-SSD-er i stedet for klient-SSD-er på en server tilby betydelige fordeler i form av kraftige utholdenhet, bedre pålitelighet, forbedret ytelse, avanserte funksjoner og bedre støtte. Selv om klient-SSD-er kan være egnet for bruk på forbrukernivå, er de ikke designet for å håndtere kravene til et datasentermiljø.

Du kan finne mer informasjon om våre Kingston datasenter SSD-er på løsningssiden eller Spør en ekspert for å velge riktig i henhold til din bruk og dine arbeidsbelastninger.